Incident

De voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 november, in het atrium van hotel en congrescentrum de Leeuwenhorst, gelegen in de duinen van Noordwijkerhout. Een extra tintje aan deze 19e voorlichtingsdag is het vertrek van Adriaan Pels bij EVO en CTGG.

Lees in de rubriek 'Incident in beeld' over een incident met frituurvet op dinsdag 7 augustus. Ecoloss beschrijft hoe dit incident met een gekantelde Duitse tankoplegger geladen met 18.000 liter frituurvet werd afgehandeld.

De Brabantroute moet veiliger worden en als dat niet gegarandeerd kan worden, moet de spoorlijn gesloten worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat staat in de brief die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens de Taskforce Brabantroute aan minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) verstuurd hebben.

Robert Tieman geeft in zijn weblog een terugblik op het incident met de mv "DG Harmony". Tijdens een reis van de VS naar Brazilië kwam het containerschip uit 1989 met een totale lengte van circa 176 meter en een capaciteit van 1.799 TEU in grote problemen.

De explosie aan boord van de chemicaliëntanker Stolt Rom op dinsdag 27 juni 2006 in de Rotterdamse haven was het gevolg van oververhitting in de dekdoorvoer van de ladingpompinstallatie. Dat schrijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar onderzoeksrapport naar aanleiding van het ongeval.

Een tankcontainer geladen met 25 ton chemische stof, opgelost in Isopropanol (UN 3256 en GEVI 30) is maandagmorgen op de verbindingsweg A67 naar de A2 op knooppunt de Hogt, gekanteld door een nog onbekende oorzaak. Lees in de rubriek Incident in beeld hoe dit incident is afgehandeld.

In opdracht van het Rijk en gemeenten onderzoekt het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) de mate waarin geluidsschermen van de Betuwelijn het veiligheidsniveau voor omwonenden (de zogenoemde externe veiligheid) beïnvloeden en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn.

"Het is een goede zaak dat de brandweer beter wordt voorbereid op tankautobranden, maar we zien weinig heil in een elektronisch systeem waarmee alle tanktransporten met gevaarlijke stoffen kunnen worden gevolgd", verklaart belangenbehartiger van transporteurs EVO.

Binnen de overheid wordt gewerkt aan een informatiesysteem voor het individueel transport van gevaarlijke stoffen. Een dergelijk systeem moet beter toezicht en meer informatie bij het bestrijden van incidenten opleveren.

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie (AI) was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of hadden bedrijven de risico's onvoldoende in kaart gebracht.