Incident

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) in op de documentaire Beerput Nederland, op 4 december 2017 uitgezonden op NPO2. Ze gaat in op de volgende onderwerpen:

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd naar de vergunningverlening en het toezicht van de provincie Zeeland op Van Citters Beheer BV. Dat is het bedrijf dat de sanering uitvoert van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Conclusie is dat de provincie op een aantal onderdelen haar milieutaken niet volgens de regels heeft uitgevoerd.

Tussen 2004 en 2012 werkten mensen met een uitkering op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente Tilburg is dat gaan onderzoeken, maar gaat nu elke betrokkene vijfhonderd euro betalen vanwege het uitlopen van het onderzoek naar chroom-6 en de arbeidsomstandigheden bij tROM.

Op 28 februari is in de technische ruimte van de schaatsbaan van een sportcomplex in Geleen een kleine ammoniaklekkage geweest. De lekkage kon vrij snel worden ingeblokt. Zo’n 60 à 70 mensen die in het pand aan het sporten, schaatsen of zwemmen waren, werden op een aparte locatie in het complex opgevangen.

In de Ontwikkelingsraad heeft de SP een motie ingediend waarbij zij de regering verzoekt er bij de autoriteiten van Ivoorkust op aan te dringen gehoor te geven aan een oproep van het United Nations Environment Programme (UNEP).

Minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie hebben het interne onderzoeksrapport van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK - mei 2017) over voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam werkstraffen van 120 uur geëist tegen een voormalig voorman van een werkploeg, een terminalmanager en een voormalig algemeen directeur van Odfjell.

Een deel van het laboratorium van het LUMC in Leiden is maandag ontruimd geweest vanwege een klein ongeval met gevaarlijke stoffen, zo meldt de Brandweer Hollands Midden op Twitter. Bij het mengen van twee stoffen is iets niet goed gegaan, waardoor een plas op de grond was ontstaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schipper die op 29 december 2016 in aanvaring kwam met de stuw bij Grave/Heumen een transactie van € 1400 aangeboden. Het OM is van mening dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

De Ondezoeksraad voor Veiligheid heeft de Rapportage Ongevallen Scheepvaart mei - november 2017 gepubliceerd. Uit de scheepvaartongevallen die OvV heeft onderzocht, blijkt dat menselijk handelen vaak een van de oorzaken is van een ongeval, maar soms ook ongevallen voorkomt. Deze rapportage staat in het teken van de meest voorkomende mensgerelateerde risicofactoren.