Incident

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft zijn Jaarverslag Brzo 2017 gepubliceerd. Het aantal overtredingen bij aangekondigde inspecties is in 2017 toegenomen naar 153, van 115 in 2016. Met name het aantal overtredingen in categorie 3 (lichtere tekortkomingen) is substantieel gestegen.

Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is een delegatie van de commissie Gevaarlijke stoffen van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB samen met leden van de stuurgroep van PZI bijeengekomen om de operationele impact van het rapport

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' van  de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft vandaag zijn onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper.

Er is ongerustheid ontstaan bij de bewoners en in een aantal gemeenteraden van West-Brabant naar aanleiding van de lekkage bij de kerncentrale in het Belgische Doel op 23 april jl. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft melding gemaakt van een miniem lek in het back-up-koelwatercircuit van Doel, waarbij er geen gevolgen zijn voor de nucleaire veiligheid.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is positief over de uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) door de partijen die betrokken waren bij twee ernstige ongevallen op het spoor. Zij moeten echter wel een verdiepingsslag maken en diverse maatregelen verder uitwerken.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen op de A4, op de website van de NOS.

Auteur(s)
Magazine editie

Als er een incident plaatsvindt bij een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, wordt er veelal een intern onderzoek gestart. Dat wordt gedaan om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De medewerkers werken doorgaans mee aan zo’n onderzoek, ze willen immers een veilige werkvloer. Maar wat te doen als het Openbaar Ministerie het onderzoeksrapport vordert?

Magazine editie

In de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen heeft Gevaarlijke Lading zijn oor te luisteren gelegd bij een aantal gemeenten. Vooral het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen blijkt hen bezig te houden, vanwege het overschrijden van de risicoplafonds. Andere zaken zoals de Omgevingswet en de bijbehorende nieuwe risicoaanpak is meer voer voor specialisten. Naast het spoorvervoer valt er volgens de politici nog veel te verbeteren aan de communicatie met de mensen die dichtbij het spoor wonen.

Op 20 maart heeft een zeer grote brand gewoed in een loods van Drecht Coating Services in Moerdijk. Dit bedrijf levert speciale brandwerende coatings voor constructiematerieel. Er was veeel rookontwikkeling, dus omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brand werd opgeschaald naar GRIP 1.