Incident

Delen van het onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede zijn 'niet zorgvuldig' gedaan. Er kunnen ,,serieuze vragen over de professionaliteit'' bij worden gesteld. Dat schreef het Bureau Interne Zaken van de politie in 2004 in een rapportage aan de burgemeester van Enschede. Het rapport is na een jarenlang juridisch gevecht openbaar gemaakt door Stoffel Heijsman, de huidige korpschef van de regiopolitie Oost-Nederland. Heijsman voldoet daarmee aan een bevel van de rechter.

Uit een onderzoek door Crisislab naar een negental incidenten op Chemelot in 2015 is geen directe samenhang tussen deze incidenten naar voren gekomen. Wel zijn er gemeenschappelijke factoren aan te wijzen die bij sommige incidenten een rol hebben gespeeld.

Hulpdiensten zijn in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juni uitgerukt omdat bij Lage Zwaluwe diesel lekte uit een buisleiding. Een weiland en een sloot aan de Wilgendijk, niet ver van het spoor, zijn vervuild geraakt. Rond 07.30 uur was het gat in de leiding gedicht.

Volgens de veiligheidsregio geven metingen in de omgeving ,,geen reden tot grote zorg". Het opruimen van de gelekte diesel zal nog wel even duren. De vervuilde grond moet afgevoerd. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend.

Onjuiste belading, samen met diverse andere factoren, was de oorzaak van een ontspoorde ertstrein op het emplacement Kijfhoek op 16 juni 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelt dat de trein zorgvuldiger en meer gelijk beladen had moeten worden. Dit staat in het onderzoeksrapport dat de ILT op 26 mei 2016 heeft gepubliceerd. Van de trein, bestaand uit 2 locomotieven en 35 wagens, zijn negen wagens midden in de trein ontspoord. Bij de ontsporing vielen geen slachtoffers. Wel ontstond grote schade aan de spoorweginfrastructuur.

Werklozen in Tilburg die tussen 2004 en 2011 mogelijk bij werkzaamheden aan oude treinstellen met chroom-6 in aanraking zijn gekomen, waren vermoedelijk voldoende beschermd. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat mensen zich zorgen hoeven te maken, stelt de gemeente op een speciaal in het leven geroepen websitepagina. Het antiroestmiddel chroom-6 kan kanker veroorzaken.

Op het spoor bij station Venlo heeft zaterdagochtend een kleine brand gewoed bij een goederenwagon. Aanvankelijk werd groot alarm gegeven omdat een wagon met aluminium in brand zou staan, maar het bleek te gaan om een brandende pallet met aluminiumplaten.

Toen de pallet was uitgebrand kon al snel het sein brand meester worden gegeven, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Het Openbaar Ministerie in Limburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar enkele bedrijven op het Geleense bedrijventerrein Chemelot. Aanleiding was een aantal milieu-incidenten met chemische stoffen, zei een woordvoerster van het OM na berichtgeving hierover door 1Limburg.

Tijdens het Veiligheidsoverleg op het gebied van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen kwamen logistiek dienstverleners DB Schenker als ProRail met de boodschap dat het aantal druppellekkages weer is toegenomen. Tot op heden waren er bij dit overleg van VNCI, DB Schenker en ProRail alleen maar verbeteringen melden, maar deze trend zet zich begin 2016 dus niet door. De oorzaak van deze trendbreuk is niet direct te achterhalen. De VNCI gaat dit nader met de andere verladers bespreken.

De gemeente Nissewaard heeft geantwoord op schriftelijke vragen van de lokale partij Nissewaard Lokaal over het vervoer van gevaarlijke stoffen bij storingen bij de Botlekbrug. De gemeente vindt (ook) dat er geen vervoer van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden door de stedelijke bebouwing van Nissewaard. Als er een stremming is bij de Botlekbrug moeten vrachtwagenchauffeurs zich houden aan de vastgestelde omleidingsroute.

Minister Hennis-Plasschaert van Defensie heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat er op de marinewerf in Den Helder nog steeds onveilig wordt gewerkt met chroom 6. Zij stelt dat Defensie al jarenlang bezig is met het uitfaseren van gevaarlijke stoffen, waaronder chroomhoudende verf: "Indien er geen alternatief voor chroomhoudende verf voorhanden is, moet volgens de Arbowetgeving de blootstelling worden beperkt tot een niveau dat zo laag als technisch mogelijk is.