Handhaving

Eerder deze week meldde Nu.nl dat bedrijven lang niet altijd incidenten met vervoer van gevaarlijke stoffen melden, omdat ze bang zijn voor boetes. Nu heeft Nu.nl een rondgang door de Tweede Kamer gemaakt, om de reacties te peilen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gereageerd op het proefschrift van Marieke Kluin van de Technische Universiteit Delft getiteld 'Optische regelnaleving – Handhaving en regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie', dat op 11 november 2014 is gepresenteerd.

Op 20 januari 2015 zijn medewerkers van de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aangewezen als toezichthouder van het verbod op het varend ontgassen van benzeen. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten besloten. Bij het toezicht en de handhaving wordt samengewerkt met de politie en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.

Het programma BRZO+ heeft de Handreiking voor het toepassen van de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 gepubliceerd. Dit document geeft nadere uitleg en toelichting aan Brzo-inspecteurs over het toepassen van de handhavingstrategie. Doel van deze handreiking is ook om de met de strategie beoogde uniformiteit van de handhaving verder te vergroten.

De nieuwe werkwijze Risicogericht Inspecteren binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond betekent dat bedrijven waarvan jarenlang is gebleken dat er weinig gevaar schuilt, minder bemoeienis krijgen en achterblijvende bedrijven juist consequenter worden aangepakt. Ongeveer 26.000 bedrijven controleert de DCMR in de regio Rijnmond. Het merendeel wordt onaangekondigd bezocht. Ongeveer 100 daarvan zijn grote risicovolle bedrijven, zoals Shell en Odfjell. Daar is onaangekondigd binnenvallen niet effectief, omdat de juiste personen op locatie moeten zijn voor de juiste informatie.

Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs gaan in de drie landen samen controles uitvoeren op wegvervoer, voor zowel goederenvervoer als personenvervoer. De drie landen hebben op 3 oktober 2014 het Benelux-verdrag, om grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspecties, ondertekend.

De DCMR Miilieudienst Rijnmond publiceert nog steeds tweewekelijks een update over de ontwikkelingen bij tankop- en overslagbedrijf Odfjell te Rotterdam. In de 46ste update van 7 maart stond (onveranderd) dat de DCMR de afgelopen twee weken geen tanks heeft vrijgegeven. In het totaal mag Odfjell nu 101 K1/K2-tanks en 27 K3-tanks in gebruik nemen.

Alle updates en meer informatie zijn te vinden in het 'Dossier Odfjell'

In de Handelingen van de Tweede Kamer is het verslag van het Algemeen Overleg Externe veiligheid (van 12 december 2013) gepubliceerd. Tijdens dit overleg zijn zeven moties ingediend, waarvan er vier zijn aangenomen.

Stemmingsuitslagen Algemeen Overleg Externe veiligheid

Vorig jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de Jaarrapportage Handhaving Reach en EU-GHS 2012 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat de kwaliteit van de veiligheidsinformtiebladen te wensen overlaat, met name in de verf- en zeepindustrie. Wat vindt het bedrijfsleven van deze bevindingen?

Het programma ‘BRZO+' is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. BRZO+ volgt het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven op. 2014 is een overgangsjaar.