Handhaving

Dit jaar zullen ten opzichte van de reguliere monitoringactiviteiten circa 300 containers extra worden onderzocht. Dat zegt minister Cramer in een schriftelijke toelichting op de extra handhavinginspanning op gegaste containers.

Het afgelopen jaar zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van externe veiligheid, maar er is nog veel werk te doen tot 2010. Dat staat in de zevende voortgangsrapportage externe veiligheid, die minister Cramer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De VROM-inspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie gaan nauw samenwerken bij de handhaving van REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen). Op maandag 17 september hebben de drie inspectiediensten hiervoor een overeenkomst ondertekend.

Op dit moment is de oprichting van het Frontoffice Chemie in volle gang. Op 11 september nam VNCI-directeur Colette Alma deel aan de paneldiscussie tijdens een bijeenkomst van het project Eenduidig Toezicht van VROM. In het gesprek kwam onder andere naar voren hoe de VNCI het ideale frontoffice voor ogen heeft.

De voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 november, in het atrium van hotel en congrescentrum de Leeuwenhorst, gelegen in de duinen van Noordwijkerhout. Een extra tintje aan deze 19e voorlichtingsdag is het vertrek van Adriaan Pels bij EVO en CTGG.

De Nationale Havenraad (NHR) is het eens met de zienswijze van het kabinet dat de casus Probo Koala een uniek geval lijkt te zijn. Ook herkent de Raad de problemen van niet aansluitende definities over afvalstofen in internationale, Europese en nationale wetgeving. De Havenraad adviseert de minister te wachten met eventuele aanvullende regelgeving tot de noodzaak daartoe is aangetoond.

De Europese Commissie heeft vorige week het langverwachte voorstel voor de GHS-verordening gepresenteerd. De verordening moet het Europese systeem voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en preparaten ('mengsels' in GHS-jargon) afstemmen op het in 2002 in VN verband overeengekomen wereldwijde Globally Harmonized System (GHS).

"Het is een goede zaak dat de brandweer beter wordt voorbereid op tankautobranden, maar we zien weinig heil in een elektronisch systeem waarmee alle tanktransporten met gevaarlijke stoffen kunnen worden gevolgd", verklaart belangenbehartiger van transporteurs EVO.

Noodplannen en brandblussers ontbreken, medewerkers zijn niet altijd juist opgeleid en sommige locaties zijn eenvoudig toegankelijk voor publiek. Dat blijkt uit controles van opslag en transport van gevaarlijke stoffen via het spoor in Zeeland.

In vrijwel het hele land zijn de bestuurlijke inspectieprogramma's BRZO vastgesteld en ondertekend. De inspectieprogramma's van Regio West en de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht/Flevoland kunt u hier vinden.