Handhaving

Auteur(s)

http://www.youtube.com/v/fkde9RRxrYs&hl=en&fs=1&" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="408" hei

Bijna de helft van de betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (46 procent) heeft meer behoefte aan handhaving van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Dit blijkt uit onderzoek van Chemiezone onder ruim 400 ondervraagden.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) verandert vanaf 1 september 2009 haar organisatiestructuur. De huidige negen toezichteenheden worden samengevoegd in vier domeinen, namelijk Rail & Wegvervoer, Scheepvaart, Luchtvaart, en Waterbeheer.
Lees er ook over in de weblog van Robert Tieman.

De brandveiligheid bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen laat vaak te wensen over. Dat concludeert de VROM-Inspectie uit een onderzoek naar opslaglocaties van bestrijdingsmiddelen, afvalstoffen, verven en lakken en andere chemische producten.

De vele veiligheidsvoorschriften verkleinen de kans op een explosie na een ongeval aanzienlijk, maar ze kunnen geen absolute zekerheid bieden. Dat antwoordt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, mede namens de minister van VROM, op vragen die kamerleden Jansen, Poppe en Roemer hebben gesteld over het ongeluk met een LPG-trein in Viareggio, Italië.

De fractie van PVDA Maassluis heeft vragen gestelt aan het college van B&W over vervoer van gevaarlijke stoffen door Maassluis heen. In een aantal weekenden in juli hebben er vrachtwagens met gevaarlijke stoffen door Maassluis gereden omdat de Botlekbrug was afgesloten.

De Arbeidsinspectie (AI), VROM-Inspectie (VI) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaan samenwerken bij de handhaving van GHS, de nieuwe Europese verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Is het binnen de Europese Unie verplicht om voor LPG-vervoer wagons te gebruiken die, door technische voorzieningen, bij een ongeluk niet kunnen exploderen maar slechts beheerst kunnen uitbranden?

Is het binnen de Europese Unie verplicht om voor LPG-vervoer wagons te gebruiken die, door technische voorzieningen, bij een ongeluk niet kunnen exploderen maar slechts beheerst kunnen uitbranden?

Bijna zeshonderd toezichthouders en handhavers hebben van 8 tot 15 juni een grootscheepse controle gehouden in Gelderland waarbij gevaarlijke stoffen centraal stonden. Uit de controles blijkt dat het nakomen van de regels beter kan.