Handhaving

Een nieuw besluit zorgt ervoor dat per 1 oktober 2010 alle (transport)bedrijven in Nederland, die op enig moment méér dan 10 ton ADR stoffen hebben staan (zowel opslag als overslag), vergunningplichtig  worden.

Op 8 juli 2010 hebben de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, IPO en VNG op hoofdlijnen ingestemd met het Rijksontwerp Basisnet Spoor voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarmee komt een einde aan een lange en complexe gezamenlijke zoektocht naar een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkeling en (externe) veiligheid.

Tijdens een gezamenlijke handhavingsactie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de Douane, de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Koninklijke Marechaussee op woensdag 19 mei te Maastricht/ Aachen Airport zijn diverse overtredingen geconstateerd, onder meer bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Volgens een onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is onvoldoende zichtbaar wat er aan gevaarlijke stoffen en voor zee verontreinigende stoffen aan boord is van ferryschepen.

Bij trailerbelading van gevaarlijke stoffen op RoRo-schepen worden volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) nog teveel fouten gemaakt. Tijdens de Gevaarlijke Lading  Praktijktraining trailerbelading op dinsdag 18 mei zal senior inspecteur Marieke Weemhof van IVW wijzen op de strengere sancties die eind dit jaar gaan gelden.

Er moet bekeken worden of transportbedrijven die gevaarlijke stoffen tijdelijk opslaan, kunnen worden uitgezonderd van de ARIE-regeling. Dat staat in een advies van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden aan minister Donner van SZW.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van de VROM-Inspectie blijken de milieuvergunningen voor  opslagplaatsen met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen nog steeds van onvoldoende kwaliteit. Provincies en gemeenten hebben nog tot deze zomer om de brandveiligheid op orde te brengen.

Volgens demissionair minister Cramer (VROM) is met de actie Tegengas, voor het opsporen van gas in containers, een schokgolf in de sector in gang gezet. Dat heeft zij verklaard in een overleg, in antwoord op kritische vragen van SP-Kamerlid Poppe.

In het ADN, de regelgeving voor de binnenvaart van gevaarlijke stoffen, staat dat de walinstallatie de scheepslospomp moet kunnen stopzetten. De handhaving op dit punt is aangescherpt, zo is te lezen in de weblog van Robert Tieman. Bij een terminal in Rotterdam zijn hierdoor recent alle laad- en losactiviteiten tot nader order opgeschort.