Handhaving

De verschillende burgemeesters van de gemeenten langs de Nieuwe Waterweg hebben alle vertrouwen in de controles die plaatsvinden bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek. Dit hebben ze laten weten na een gezamenlijk overleg donderdagavond.

De burgemeesters werden door de verschillende controlerende instanties bijgepraat over de zaken die afgelopen weken zijn geconstateerd bij Odfjell. Zo zijn er na een grote controle begin maart delen van het bedrijf stilgelegd.

De milieudienst DCMR gaat strenger controleren bij petrochemische bedrijven in de regio Rijnmond. Lag in het verleden de nadruk op ´papierwerk´, de dienst gaat nu vaker zelf fysieke controles uitvoeren op installaties, zegt directeur Jan van den Heuvel zaterdag in een interview in het AD.


,,We gaan bovendien alle risicovolle bedrijven jaarlijks onderwerpen aan een grootschalige controle. Daarnaast kunnen bedrijven ook meer onverwachte inspecties van milieuambtenaren verwachten´´, aldus Van den Heuvel. De inspecteurs kunnen niet alles controleren, stelt de directeur.

In de Tweede Kamer wordt ongerust gereageerd op de nieuwe ingreep van milieudienst DCMR bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek. Afgelopen week werd een aantal tanks van het bedrijf stilgelegd en mogen er geen producten meer worden opgeslagen totdat deze in orde zijn gemaakt. Zowel het CDA als de PVV willen opheldering van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. De kwestie wordt a.s. dinsdag in de Tweede Kamer besproken.

Naar aanleiding van een onaangekondigde BRZO-inspectie van de gezamenlijke overheden DCMR, Inspectie SZW en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (6 en 7 maart) zijn verschillende maatregelen genomen ten aanzien van tankopslagbedrijf Odfjell.


Het bedrijf Odfjell wordt door de DCMR aangeschreven verouderde drijvend daken van opslagtanks te vervangen. Deze daken houden dampen onvoldoende tegen. Totdat de verouderde daken vervangen zijn mag het bedrijf in die tanks alleen stoffen opslaan, die niet uitdampen.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) herkent zich niet in de strekking van het artikel over het toezicht van chemiebedrijven. Het artikel verscheen op 22 maart in het Financieele Dagblad. Het IPO heeft een plan van aanpak opgesteld voor de inrichting van zes van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor risicovolle bedrijven. Hiermee wordt het toezicht op risicovolle bedrijven verbeterd. Dit plan is Kamerbreed met instemming ontvangen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gereageerd op Kamervragen over het ontbreken van een deugdelijk rampenplan bij TWO Chemical Logistics. Hij schrijft onder andere: "Het rampbestrijdingsplan voor TWO Chemical Logistics dateert van 1 mei 2006. Een concept van een geactualiseerd rampbestrijdingsplan, opgesteld door de gemeente Nijmegen, was gereed op 17 mei 2011 en is voor commentaar voorgelegd aan de gemeente Beuningen. Het concept is namens de gemeente Beuningen beoordeeld door een expertgroep.

De vergunningverlening aan en milieutoezicht op risicovolle bedrijven gaat vanaf 2013 worden uitgevoerd door zes gespecialiseerde uitvoeringsdiensten (RUD’s). Nu ligt die taak nog bij de provincies en gemeenten. Het werkgebied van deze gespecialiseerde uitvoeringsdiensten wordt begrensd door provinciegrenzen, zo heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Het in opspraak geraakte olieterminalbedrijf Odfjell, gelegen in de Rotterdamse Botlek, moet onder extern toezicht komen. Dat stelt Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding, in het actualiteitenprogramma EenVandaag.


Ale heeft weinig vertrouwen in het huidige management: “Het bedrijf moet gerenoveerd worden. Uit het verleden is gebleken dat als het bedrijf dat zelf doet, zelfs als ze er geld aan uitgeven, het weinig succesrijk is. De overheid zou een toezichthouder moeten aanwijzen die erop toeziet dat het bedrijf gerenoveerd wordt.

Toezichthouders op het vervoer over water versterken in 2012 de samenwerking, zo schrijven zij in het Toezichtplan Vervoer over Water dat in februari 2012 is gepubliceerd. Zij stellen hun prioriteiten steeds meer op basis van risicoanalyses. Toezichthouders delen de inspectieresultaten met elkaar en weten zo welke bedrijven de regelgeving goed naleven.

Op 18 februari deed Odfjell twee CIN-meldingen bij de DCMR die te maken hebben met hetzelfde incident: er stroomde 500 liter benzine en nafta het terrein op. Net als meerdere bedrijven in de regio Rijnmond heeft het bedrijf te kampen met de aanhoudende vorst van de afgelopen weken. Odfjell deed de meldingen omdat er door de vorst een pakking in een leiding lekte. Daardoor lekte de 500 liter benzine en nafta.