GHS - CLP

De opslagbedrijven van chemische stoffen verenigd in de VNCW vragen om een actievere houding van de Nederlandse overheid in het kader van de implementatie van de GHS. De nieuwe indeling voor gebruiksetikettering in het kader van de GHS gaat voor zuivere stoffen namelijk al op 1 december 2010 in, terwijl de BRZO nog op de oude 'oranje gebruiksetiketten' classificatie is gestoeld.

ECHA is de openbare consultatie gestart over voorstellen tot harmonisatie van classificatie en etiketteren van twee chemische stoffen. De voorstellen zijn gedaan door Nederland en gaan over de stoffen Aluminium-magnesium-zink-carbonaat-hydroxide en koolteer, hoge temperatuur.

ECHA is de openbare consultatie gestart over voorstellen tot harmonisatie van classificatie en etiketteren van vijf chemische stoffen.

De EU-GHS Helpdesk is vanaf 1 maart 2010 ook telefonisch bereikbaar voor vragen. De telefonische helpdesk is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

moving-ghs-kleiner-v2ECHA, de European Chemicals Agency, is op haar website een publieke consultatie gestart over een voorstel tot harmonisatie van classificatie en etiketteren van drie chemische stoffen.

Met name bij mengsels en oplossingen zijn er nog verschillen tussen etikettering volgens de transportwetgeving en volgens EU-GHS. Dat bleek op de voorlichtingsbijeenkomst van 10 november door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Nieuwegein.

In het Publicatieblad van de Europese Unie is een eerste aanpassing van het Globally Harmonised System (GHS) gepubliceerd. Met deze aanpassing wijzigt de indeling en etikettering van enkele honderden chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen.

De komende jaren moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen en mengsels op de markt brengen, deze (her)indelen volgens de nieuwe systematiek van EU-GHS. Op 1 december 2010 gaat de meldingsplicht voor fabrikanten en importeurs van stoffen in. Vanaf die datum moeten zij de indeling en etikettering van stoffen melden bij het European Chemicals Agency (ECHA). Bedrijven moeten gevaarlijke stoffen die op of na deze datum in de handel zijn, binnen 1 maand melden bij ECHA.

Grote chemische bedrijven kunnen voor het etiketteren van tanks en leidingen nu al de nieuwe gevaarsymbolen gebruiken die voortvloeien uit het zogeheten Global Harmonised System (GHS). Dit is het gevolg van een verzoek van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) aan de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie (AI), VROM-Inspectie (VI) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaan samenwerken bij de handhaving van GHS, de nieuwe Europese verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.