GHS - CLP

Aan aandacht voor REACH geen gebrek, maar rondom het systeem voor het globaliseren van de indeling en kenmerking van chemicaliën, het Global Harmonised System (GHS), blijft het nog een beetje schimmig. Terwijl er toch inmiddels evenveel mensen op Europees niveau bezig zijn met GHS als met REACH. Een reactie van Heddy de Wijs, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.