GHS - CLP

Per 1 juni a.s. start de preregistratie van stoffen als gevolg van REACh.
Een plug-in voor de pre-registratie is sinds kort beschikbaar via de ´European Chemicals Agency (EChA)`. De IUCLID 5 Pre-registration plugin kunt u hier downloaden.

Hoe implementeer je REACH en GHS? Lees het verslag van het Seminar van FECC, de Europese asscociatie van distributeurs van chemicaliën. De presentaties van deze bijeenkomst op 20 november in Brussel zijn terug te lezen op de website van FECC.

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de kosten en effectiviteit positief geoordeeld over GHS (Globally Harmonised System), het voorstel voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Dit voorstel ligt nu ter beoordeling van het Europees Parlement en de Raad.

De Europese Commissie heeft vorige week het langverwachte voorstel voor de GHS-verordening gepresenteerd. De verordening moet het Europese systeem voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en preparaten ('mengsels' in GHS-jargon) afstemmen op het in 2002 in VN verband overeengekomen wereldwijde Globally Harmonized System (GHS).

Met het Global Harmonized System (GHS-EU) krijgen we uniforme classificatie van en informatie over chemische stoffen en hun gevaren. Kennis- en opleidingscentrum Amelior geeft in een artikel een uitgebreid overzicht van wat het GHS precies inhoudt en voor gevolgen zal hebben.

Op de zeventiende voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) van 24 november 2006 werden verschillende beleidsaspecten belicht. De nieuwe voorzitter Pieter Wildschut sprak het welkomstwoord, waarna de dag geopend werd door scheidend voorzitter Hennie Standaar.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waarin ook de VNCI vertegenwoordigd is, organiseert op 24 november de jaarlijkse voorlichtingsdag. In Theater De Blauwe Kei in Veghel passeert een aantal actuele zaken rond het vervoer van gevaarlijke stoffen de revue.

De Europese Commissie heeft op 21 augustus het eerste ontwerp gepubliceerd van de regelgeving voor GHS, het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Belanghebbenden kunnen tot 21 oktober op de ontwerpregelgeving reageren.

Het is lang stil geweest rondom het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Technisch gezien is het GHS na veertien jaar vergaderen eindelijk gereed voor invoering.