GHS - CLP

Auteur(s)

Tijdens de laatste zitting van Working Party 15 AC.2 kwam een Duits voorstel ter tafel waaruit bleek dat  UN 2672 verkeerd zou zijn ingedeeld. Tot 1 juli 2009 mag dit product in een binnenvaartanker type N worden vervoerd en per 1 juli 2009 in een type C (Chemicaliën) tanker met een afblaasventiel van 50 kPa. Dit gelet op de nieuwe indelings-criteria voor watergevaarlijke stoffen.

In Europa zijn leveranciers van chemische stoffen en mengsels verplicht de gevaarseigenschappen daarvan te evalueren. Voordat ze de chemicaliën op de markt brengen moeten ze deze indelen en etiketteren volgens de eisen van de EU-GHS verordening. Website en nieuwsbrief EU-GHS berichten over deze 'Harmonisatie indeling en etikettering in de Europese Unie'

Het informatiemateriaal dat op de voorlichtingsdag over GHS, de nieuwe Europese regelgeving voor etikettering van chemische stoffen op 25 november 2008, is gepresenteerd, is te downloaden van de http://ghs-helpdesk.nl[GHS-helpdesk website.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) maakt zich ernstig zorgen over de
voorgenomen opheffing van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS). De CTGG onderschrijft de stelling dat 'er veel vooruitgang is geboekt in de beleidsontwikkeling rond externe veiligheid, risicobeleid en gevaarlijke stoffen' in het geheel niet.

In het Europees Parlement is een met de Raad bereikt compromis over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels gepresenteerd, het zogenaamde Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

In het ADR en het RID, regelgeving voor respectievelijk weg- en spoorvervoer van gevaarlijke stoffen worden wederom een groot aantal wijzigingen ingevoerd op 1 januari 2009. Wieger Visser geeft een overzicht van deze wijzigingen in Gevaarlijke Lading 4.

In de ontwerp-verordening die de Europese Commissie op 27 juni heeft gepubliceerd wordt een gefaseerde invoering van het Global Harmony System (GHS) voorgesteld, waarbij indelen, etiketteren en verpakken van mengsels volgens GHS op 1 juni 2015 verplicht wordt.

Wat zijn de gevolgen van REACH en GHS voor de praktijk? De directe kosten lijken mee te vallen, maar indirect komt er een flinke belasting voor bedrijven bij.

De tweede versie van het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)is beschikbaar gekomen. Robert Tieman vertelt in zijn weblog waar het bestand te vinden is.