GHS - CLP

In de Staatscourant (2018, 35478) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Aanstaande donderdag, 21 juni, vindt de tweede editie plaats van de Dag van de Chemische Veiligheid van Sdu. U kunt zich hiervoor nog inschrijven.

De Europese Commissie heeft de elfde Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening gepubliceerd. Deze zal vanaf 1 december 2019 gelden. Deze laatste ATP omvat duizenden aanvullingen en verandering aan de geharmoniseerde lijst van indeling en etiketting van stoffen en mengsels.

Handhavingsinstanties in Europa hebben een groot aantal online advertenties voor gevaarlijke chemische mengsels gecontroleerd op vermelding van gevaarsinformatie. Bij 82 procent van de advertenties ontbrak de vereiste gevarenaanduiding, zo meldt het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa. Van de 1314 gecontroleerde advertenties waren er 1083 (82 procent) niet-compliant met CLP.

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert Sdu de tweede editie van de Dag van de Chemische Veiligheid. Eén dag volledig in het teken van het werken met gevaarlijke stoffen.

In de Staatscourant (2018, 21) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In de publicatie ‘Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016’ doen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) verslag van de toezichtacties die zij in 2016 uitvoerden.

In juli van dit jaar is versie 3.0 verschenen van het Engelstalige Echa-richtsnoer Guidance on labelling and packaging. Nu is dit richtsnoer vertaald in de 23 talen van de EU, waaronder het Nederlands: Richtsnoer voor etikettering en verpakking. Deze vertaalde versies zijn gepubliceerd op de website van het Europees agentschap voor chemische stoffen.

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft een nieuw onderdeel op zijn website geplaatst met informatie over de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er is bijvoorbeeld een pagina met vragen en antwoorden over REACH, CLP, BPR and PIC. 

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de Engelstalige Guidance in a Nutshell on Registration geactualiseerd. Dit document heeft tot doel in eenvoudige termen toe te lichten wat de
registratieverplichtingen zijn en hoe een registratiedossier moet worden voorbereid, ingediend en bijgewerkt. De Nederlandse versie is nog niet geactualiseerd.