Externe veiligheid

De provincie Zuid-Holland heeft het totaalbedrag voor de uitvoering van taken op het gebied van Externe Veiligheid (EV) verhoogd naar 1.003.000 euro. De taken, zoals het opstellen van visies en het uitvoeren van inspecties bij de opslag van gevaarlijke stoffen, staan omschreven in het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010.

Het Kabinet heeft het voornemen in 2007 drie 'tenders' uit te schrijven gericht op het ontwikkelen van innovatie in externe veiligheid door het bedrijfsleven.

De gemeente Bergen op Zoom krijgt € 74.341,- subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het verbeteren van de externe veiligheid. Het geld wordt gebruikt voor projecten onder meer op het gebied van risico-inventarisatie en het vervoer van gevaarlijke stoffen.