Chemie

De strafzaak tegen de directie van Chemie-Pack in Moerdijk is vandaag begonnen voor de rechtbank in Breda. De zaak start met een openbaar getuigenverhoor. De rechter heeft besloten dat het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid niet aan het dossier wordt toegevoegd. Daarmee boekt de advocaat van Chemie-Pack de eerste winst.

De zaak is openbaar, omdat de rechtbank in Breda de brand bij Chemie-Pack van groot maatschappelijk belang vindt. Door de brand raakte het terrein ernstig verontreinigd. Onder meer het zuiveren van het water zou miljoenen euro's kosten.

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen voldoet niet aan de vergunningsvoorschriften. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten het chemiebedrijf lasten onder dwangsom op te leggen.


De overtredingen kwamen aan het licht tijdens zes inspecties in juni van dit jaar. Met lasten onder dwangsom wil de provincie Dow dwingen hier een eind aan te maken en dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf krijgt tijd om maatregelen te treffen om de overtreding op te heffen en herhaling te voorkomen.

Tijdens de Veiligheidsdag van de VNCI op 27 september presenteerde de VNCI de Hoofdpunten voor Veiligheid. In dit document wordt het actieplan Veiligheid Voorop, dat door VNO-NCW is geïnitieerd, specifiek vertaald naar de chemische industrie.

Met het herstarten van de Viton-fabriek dinsdagochtend, neemt het chemisch bedrijf DuPont de Nemours in Dordrecht een door de provincie Zuid-Holland opgelegde dwangsom voor lief. De eerste 8 ton hexaflurpropeen (hfp) die de fabriek méér uitstoot dan de al bereikte norm, wordt beboet met 20.000 euro per ton. Daarna wordt de boete 50.000 euro per ton.

D66 wil fosforfabriek Thermphos in Vlissingen redden en beschermen tegen oneerlijke concurrentie. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft de Europese Commissie opgeroepen maatregelen te nemen.


Thermphos, de enige producent van fosfor in Europa, vroeg maandag uitstel van betaling aan.

De omstreden fosforfabriek Thermphos verkeert in moeilijkheden en heeft uitstel van betaling gekregen. Maandag gaf het bedrijf een persconferentie waaruit bleek dat het in de problemen zit. Directeur Rob de Ruiter benadrukte dat er geen sprake is van een faillissement. Volgens hem heeft Thermphos last van fosfor uit Kazachstan dat op de markt wordt gedumpt.


Thermphos was vaak in het nieuws omdat de veiligheids- en milieuregels werden overtreden. In mei 2009 kwamen twee werknemers om door een ongeval in de fabriek.

Vorige week verbrak Shell haar contract met Odfjell. Daarmee komt het voortbestaan van het opslagbedrijf in gevaar en staan 300 arbeidsplaatsen op de tocht. Afgezien daarvan blijft door de aanhoudende stroom negatief nieuws, ook de imagoschade voor de sector groeien. Het is de hoogste tijd om van deze kwestie een kans te maken voor de sector, zo stelt de website Zhimble. Dat kan als de chemie haar krachten bundelt en ketenaansprakelijkheid opzet voor procesveiligheid.

Chemiebedrijf DuPont de Nemours in Dordrecht zou al 20 jaar lang te veel het gas hexafluorpropeen hebben uitgestoten. Om die reden mag de zogeheten Viton-fabriek voorlopig niet meer worden opgestart, totdat duidelijk is hoe dit kon gebeuren en wat de gevolgen zijn van de emissieoverschrijding. Dat meldt de provincie Zuid-Holland. De storing is geconstateerd door medewerkers van het bedrijf. ,,Een leiding zorgt ervoor dat de emissie van de stof hexafluorpropeen de maximaal toegestane uitstoot in de vergunning met 50 procent op jaarbasis overschrijdt'', aldus de provincie.

Fosforproducent Thermphos in het Sloegebied bij Nieuwdorp mag verder met 'nageschakelde' techniek om de uitstoot van dioxine en ammoniak terug te dringen. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.


GS hebben vertrouwen in de filtermethode die Thermphos kiest. Ook het uitgestippelde tijdpad is reëel. Daarom keuren GS de eindrapportage van Thermphos goed.

Magazine editie

De Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen organiseerde recentelijk een ‘minisymposium’ bij de Zeeuwse fosforproducent Thermphos. Een impressie.