Chemie

De doorstart van fosforfabrikant Thermphos in Vlissingen-Oost gaat niet door. Dat hebben de provincie Zeeland en de curator maandagmiddag laten weten. Over een doorstart liepen al maanden gesprekken tussen het Oostenrijkse bedrijf Phoenix en diverse overheden. Phoenix slaagde er niet in ,,een realistisch businessplan en technisch plan in te dienen'', staat in een verklaring van de provincie.
 

Staatssecretaris WiIma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) is ,,onaangenaam verrast'' door 11 nieuwe incidenten van voor 2010 die door het chemiebedrijf Odfjell zijn gemeld. Dat zei ze donderdag tijdens een debat over de veiligheid in de chemiesector. Het chemiebedrijf heeft deze incidenten destijds niet correct gemeld bij de autoriteiten. 
 

De veiligheid bij chemische bedrijven is vandaag, donderdag 5 september, onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Tijdens een debat in de grote zaal zal met staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) worden gesproken over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven dat onder verschept toezicht staat.
 

Het kabinet heeft een pakket maatregelen opgesteld dat erop is gericht de veiligheid bij grote chemische bedrijven te versterken. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo-bedrijven). Dit pakket wordt samen met het bedrijfsleven en andere overheden uitgewerkt.

Het bedrijfsleven moet van het kabinet initiatieven ontwikkelen om de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van deze bedrijven te verbeteren. Primair is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van werknemers en de omgeving.

Curaçao gaat de 100-jarige raffinaderij op het eiland moderniseren. Daarvoor is minstens 3 miljard dollar nodig en moet worden gezocht naar een buitenlandse investeerder. Het parlement van Curaçao heeft donderdag besloten partners te zoeken voor de grootscheepse modernisering.

De raffinaderij, in 1914 door Shell opgericht en in 1985 door de maatschappij voor een gulden aan Curaçao verkocht, is lokale en Nederlandse milieuorganisaties al heel lang een doorn in het oog. Volgens milieuorganisaties kost de uitstoot van zwaveldioxide jaarlijks aan 18 mensen het leven.

Kamerlid Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de initiatiefnota over veiliger omgaan met chemie aangeboden. Dit naar aanleiding van de (recente) incidenten in de chemische sector. Hierin worden onder andere 'zes stappen naar vertrouwen' genoemd:
1. Beprijzen van recidive
2. Betere handhaving door toezichthouders
3. Mentaliteitsverandering bij bedrijven
4. Betere coördinatie op landelijk niveau
5. Maak externe veiligheid onderdeel van Omgevingswet
6. Verbeter toezicht op net-niet-BRZO-bedrijven 

Tijdens de felle brand in Oosterhout dinsdagavond lag de communicatie in handen van de Veiligheidsregio. Dat schrijft de burgemeester van de Brabantse plaats, Stefan Huisman, in een brief aan de gemeenteraad.
 

De Europese chemie-brancheorganisatie Cefic heeft een aantal tools toegevoegd aan haar REACH-websitepagina. Bijvoorbeeld een template voor specifieke blootstellingsscenario's en templates voor algemene blootstellingsscenario's voor vloeistoffen en voor vaste stoffen. Er is ook een nieuwe self-assessmenttool voor REACH-compliance gepubliceerd.

De Europese chemiekoepel Cefic heeft de zogeheten ERICards (Emergency Response Intervention Cards) een update gegeven. Deze informatiebladen op A4-formaat vertellen per stof of stofgroep hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit. Zowel de brandweer als (chemie)bedrijven maken gebruik van ERICards.


De kaarten worden vooral door hulpverleners ingezet als zij bij een chemisch (transport)incident niet direct specifieke informatie over bepaalde chemicaliën hebben (afgezien van het UN-nummer).
 

BASF ligt op schema met het oplossen van de 107 punten die na een integrale inspectie van gemeente en brandweer in 2011-2012 werden vastgesteld, zo stelt het chemieconcern in een eigen nieuwsbericht. In eerdere communicatie gaf BASF aan tal van activiteiten te ondernemen op de vestiging in De Meern om deze overtredingen op het gebied van milieu, gebouwen én brandveiligheid op te lossen.