Chemie

Minister Kamp van Economische Zaken heeft Kamervragen beantwoord over het aardbevingsbestendig maken van de chemiesector in Delfzijl. Hij stelt dat bedrijven en bevoegde instanties via de zogenaamde Industrietafel samen een sluitende aanpak zullen ontwikkelen, die bestaande en voorgenomen methodieken en onderzoeken verbindt. De Industrietafel staat onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2015 2,3 procent hoger dan in november 2014, maakt CBS bekend. Vooral de farmaceutische en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer. De chemische industrie produceerde 7,5 procent meer. De productie van de industrie, voor seizoen gecorrigeerd, ligt op het hoogste niveau na 2013.

De Fecc (Europese associatie van chemisch distributeurs) heeft een richtsnoer voor het beheer van blootstellingsscenario's in veiligheidsinformatiebladen (vib's) gepubliceerd. Het richtsnoer doet aanbevelingen voor de omgang met de blootstellingsscenario's die bij de vib's gevoegd zijn: aanbevelingen voor een compliance-check, de omgang met zogenaamde extended vib's. De aanbevelingen zijn bedoeld voor bedrijven die vib's ontvangen, maar ook voor ondernemingen dieper in de keten.

In een opiniestuk in de Volkskrant beschrijft hoogleraar Genserik Reniers (veiligheid gevaarlijke stoffen, TU Delft en UAntwerpen) de mogelijkheid van een terroristische aanval op chemische bedrijven: een van de worst-case-scenario's is een grootschalige aanval op chemische bedrijven, bijvoorbeeld in de Antwerpse haven, of waarbij chemische stoffen worden gebruikt vanuit die haven of vanuit een gevaarlijk transport. Zo'n scenario zou leiden tot vele dodelijke slachtoffers en een enorme economische schade, en is, met de juiste kennis, helemaal niet zo moeilijk uit te voeren.

(Voormalig) staatssecretaris Mansveld heeft Kamervragen van de SP en de PvdA beantwoord over de mogelijke gevolgen van de productie van teflon bij DuPont in Dordrecht. Deze vragen gingen over de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur (PFOA), die bij de productie van teflon vrijkomt. De staatssecretaris bevestigt dat DuPont Dordrecht tot 2012 teflon heeft geproduceerd met behulp van PFOA.

De PvdA heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, over het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur bij Dupont in Dordrecht. Dit naar aanleiding van het artikel 'Hoe DuPont met teflon een ongekende milieuramp veroorzaakte.

Chemical Watch heeft het rapport 'Business Guide to Safer Chemicals in the Supply Chain - including alternatives assessment' gepubliceerd. Het rapport beschrijft de belangrijkste benaderingen, bronnen en best practices om dit te bereiken. De inleiding van het rapport is gratis beschikbaar. Deze omvat de volgende onderwerpen:
1. Why alternatives assessment is a business issue
2. Definitions and basic principles
3. Criteria – what are they and how many do you need?
4. Hazard versus risk – the big debate

Het project Veiligheid Voorop heeft zijn Meerjarenprogramma 2015-2018 vastgesteld en gepubliceerd. Dit programma is bedoeld om de veiligheid bij chemiebedrijven (steeds verder) te vergroten. In het meerjarenprogramma staan de volgende doelen gedefinieerd:

Shell Moerdijk moet kritischer zijn op veiligheidsrisico’s bij het bedrijf. Dit blijkt uit het rapport ‘Explosies MSPO2 Shell Moerdijk’, dat de Onderzoekraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. Het onderzoek betrof twee explosies en grote brand op 3 juni 2014 bij de petrochemische fabriek van Shell Moerdijk. Met name bij het doorvoeren van wijzigingen in productieprocessen, installaties en van grondstoffen moet het bedrijf beter onderzoek doen naar eventuele nieuwe risico’s die hierbij ontstaan.

De federale overheid van België en de Belgische federatie van de chemie essenscia hernieuwen hun engagement om intensief samen te werken bij ongevallen tijdens het transport van chemische stoffen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en vertegenwoordigers van essenscia hebben daarom een nieuwe Belintra-overeenkomst (Belgian Incidents with Transports of hazardous substances) ondertekend.