Chemie

Het ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en andere overheden gaan een voorlichtingscampagne over REACH opzetten, omdat niet iedereen in de keten genoeg afweet van de stoffenwetgeving.

Vopak heeft in de eerste helft van 2005 geprofiteerd van de grotere vraag naar opslag van olie- en chemieproducten. De Vopak-tanks in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten kenden alle een hoge bezettingsgraad. Het tankopslagconcern wist door deze ontwikkeling zijn nettowinst 14 procent op te voeren tot 43,3 miljoen euro, zo heeft Vopak bekendgemaakt.

Chemiebedrijven kunnen de kosten als gevolg van de nieuwe registratieregels voor stoffen die de EU voorstelt, doorberekenen aan hun afnemers.