Chemie

De SP heeft bij het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer gevraagd naar het grote aantal overtredingen bij Brabantse chemiebedrijven. Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. Bij 75% van de Brabantse Brzo-bedrijven vond de inspectie minstens één overtreding, meldt

De VNCI werkt samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om informatie over een mogelijke terroristische aanval op een chemieplant te delen en tijdig passende maatregelen te nemen. Ook hebben de leden een security-managementsysteem om andere risico’s, zoals een hackersaanval, in kaart te brengen en deze te borgen in de organisatie. De basis voor een dergelijk systeem werd na de aanslagen in 2001 gelegd door de Amerikaanse chemische industrie en leidde tot de ontwikkeling van een security code.

De Belgische overheid gaat een campagne beginnen om burgers preventief te informeren om zich nu voor te bereiden op een mogelijke noodsituatie met chemische stoffen later. Deze campagne zal eind 2016 opgestart worden in de 67 steden en gemeenten die op hun grondgebied minstens één Seveso-onderneming (in Nederland: Brzo-bedrijf) hebben. België telt 209 van dergelijke bedrijven.

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de VNCI vindt dat het aantal ongevallen in de chemische industrie te langzaam daalt. Daarom vraagt zij bedrijven hun ongevallenanalyses voortaan meteen met de VNCI te delen. Dan kunnen andere bedrijven daar sneller van leren en zal de branche haar doel van nul ongevallen sneller bereiken. Zo krijgt de werkgroep een actueel overzicht van incidenten die hebben plaatsgevonden, dat ze eens per kwartaal in haar periodieke overleg kan bespreken. Daarna kan ze de leden direct informeren over de geleerde lessen, eventueel op bijeenkomsten.

In het geval van incidenten waarbij het productieproces van DuPont/Chemours moet worden stilgelegd, zal dat bedrijf omliggende gemeenten meteen informeren. Dat heeft het chemiebedrijf toegezegd in een stevig gesprek na het lekken van 2730 kilo kankerverwekkende formaldehyde in augustus. De gemeente Sliedrecht werd toen niet op de hoogte gebracht.

De meeste Nederlanders (78%) zijn neutraal tot zeer positief over chemiebedrijven. Deze worden overwegend gezien als belangrijk voor de economie, innovatief, duurzaam en bovendien veiliger, milieuvriendelijker, transparanter en een betere werkgever dan vijf jaar terug. Dit blijkt uit een onderzoek naar de kennis en de houding van de Nederlandse bevolking over chemische bedrijven en hun producten uitgevoerd door marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Als het gaat om best practices op het gebied van de chemische supply chain, speelt het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) een belangrijke rol. Het heeft dertien praktijkdocumenten op zijn naam.

De Europese Commissie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van de uitvoering van Europese wet- en regelgeving binnen de chemische industrie. Het onderzoek betrof de periode 2004-2014 en werd gedaan in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Deze kosten blijken jaarlijks ongeveer 9,5 miljard euro te zijn. Het gaat hier in de eerste plaats om kosten voor wetgeving voor emissies en industriële processen (33%), chemische producten (29%) en de veiligheid van werknemers (24%). Transport (ADR) vertegenwoordigt ongeveer 3%.

Magazine editie

De focus in de chemische industrie ligt op het veilig en milieuvriendelijk produceren van materialen voor de verwerkende industrie. De distributie van deze materialen wordt voor chemisch bedrijf SABIC uitgevoerd door vakspecialisten. Responsible care stopt echter niet aan de poort.

China verplaatst in Tianjin tien chemische fabrieken, omdat ze te dicht bij woningen staan. In augustus vorig jaar kwamen in de stad 173 mensen om het leven, toen een fabriek ontplofte waar chemische stoffen werden opgeslagen. De fabriek lag op minder dan een kilometer van een woonwijk. Na de explosie kondigde de Chinese overheid nieuwe veiligheidsmaatregelen aan voor bedrijven.