Chemie

Publiek-private samenwerking bij incidenten met gevaarlijke stoffen is van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om escalatie te voorkomen, aldus de VNCI.

In 2017 werd door Nederlandse vrachtwagens 666 miljoen ton goederen vervoerd. Dit is een stijging van 1,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het wegtransport door Nederlandse vrachtwagens van en naar Nederland nam voor het eerst sinds 2014 toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert Sdu de tweede editie van de Dag van de Chemische Veiligheid. Eén dag volledig in het teken van het werken met gevaarlijke stoffen.

Er komt mogelijk één Brzo-inspectie voor de twee fabrieken van AkzoNobel op Chemiepark Delfzijl. Recentelijk zijn er Brzo-inspecties geweest bij de monochloorazijnzuur (MCA)- en de chloorfabriek (MEB) van AkzoNobel in Delfzijl. Naar aanleiding van de inspectie van 2016 werd nog één overtreding vastgesteld. Er werden geen nieuwe overtredingen geconstateerd.

Industrieterrein Chemelot heeft op zijn website een video gepubliceerd die uitlegt waarom er incidenteel een bruine pluim op de salpeterzuurfabrieken Chemelot te zien is. Het gaat om de fabrieken van OCI Nitrogen. Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. Bij de productie ervan komt NOx vrij. Een denox-installatie voorkomt de uitstoot.

Op 1 juli is op het terrein van Dow Terneuzen een lekkage van styreen geweest. De brandweer onderzocht de omvang van de lekkage en verrichtte uit voorzorg ook metingen in de omgeving van de fabriek. De brandweer van Dow werd daarbij ondersteund door de overheidsbrandweer. Meetploegen verrichtten metingen in de omgeving.

Twintig jaar geleden was er in de opleidingen Chemische Technologie aan universiteiten en hogescholen nog geen aandacht voor veiligheid. Op initiatief van Veiligheid Voorop zijn er nu drie modules ontwikkeld die alle hbo-opleidingen en branches kunnen gebruiken om de veiligheid in de chemieketen te verankeren.

Bedrijven in de industrie hebben in het eerste kwartaal van 2017 een omzetgroei van 10,3 procent behaald. Daarmee zet de industrie de groei door die eind vorig jaar begon. Ook de afzetprijzen stegen met 10,3 procent. Dat meldt het CBS in de Kwartaalmonitor industrie. 

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft per brief Kamervragen beantwoord over het bericht dat chemiebedrijven de veiligheidsregels schenden. Uit het bericht ‘Chemiebedrijven schenden vaak de regels’ zou blijken dat meer dan de helft van de risicobedrijven in Nederland de afgelopen twee jaar de veiligheidsregels heeft overtreden.

De Europese chemiekoepel Cefic heeft de best practice Safety Guidelines for working around railcars in chemical sites gepubliceerd, samengesteld door Cefic en Ecta, de Europese organisatie voor chemisch transport. Het werken met of dicht bij spoorwagens op chemische sites brengt specifieke risico's met zich mee, waar voorzichtig en op een bepaalde manier mee omgegaan moet worden.