Chemicaliën

Binnenvaartrederij Lehnkering heeft zijn vloot voor het vervoer van chemicaliën uitgebreid met de edelstalen dubbelwandige Ventura, met een capaciteit van ruim 2.500 ton. Het schip, dat in 2006 in de vaart kwam, is omgedoopt in Erlenhof en toegevoegd aan de bestaande Lehnkering-vloot van drie schepen.

"Toezicht op een vriendelijke manier is echt voorbij. Bij een professioneel BRZO-toezicht, hoort een professioneel handhavingsbeleid", verzekert Ron Bouwman, hoofd van het Centrum Industriële Veiligheid (CIV) van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in vakblad Brand & Brandweer.

De werknemers van een fabriek van Shell in Moerdijk krijgen tot en met de jaarwisseling vrij vanwege de sterk gedaalde vraag naar chemische producten. Het is voor het eerst dat Shell Moerdijk een fabriek stillegt om economische redenen.

De voorbije zes maanden hebben 1900 Belgische bedrijven ruim 65.000 preregistraties van chemische stoffen uitgevoerd bij het European Chemical Agency (ECHA). De eerste fase van de implementatie van de Europese REACH-wetgeving is daarmee achter de rug.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam hebben in de Rotterdamse haven een schip met niet-geclassificeerde chemicaliën onderschept. Het betreft de chemicaliëntanker Sydstraum onder Noorse vlag. De Inspectie eist dat deze lading in de Rotterdamse haven wordt gelost en dat de ladingtanks worden schoongemaakt.

In het opleidingscentrum ACTA (Antwerps Centrum Toegepaste Automatiseringstechniek) in Kalmthout is een 'didactische mini-plant' gelanceerd. Het is de eerste mobiele opleidingsfabriek in Europa voor werknemers uit de chemische industrie en de onderwijswereld.

Gewapende piraten hebben dinsdag een Filipijnse chemicaliëntanker gekaapt voor de kust van Somalië. Aan boord van de tanker waren 23 bemanningsleden.

De wereldwijde opslagcapaciteit van Vopak is in de eerste helft van 2008 toegenomen met twintig procent. Een belangrijke bijdrage levert de acquisitie van de joint venture Vopak Terminal Bahamas en de fusie Vopak E.O.S. (Estland), beiden actief in de opslag van olieproducten.

De drie inspectiediensten Arbeidsinspectie (AI), Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de VROM-Inspectie (VI) voeren dit jaar gerichte controles uit op de naleving van REACH-regelgeving door bedrijven. REACH (Registratie, Evaluatie en Autoristatie van Chemische stoffen) is op 1 juni 2007 gefaseerd in werking getreden en geldt voor alle bedrijven die beroepshalve chemische stoffen of preparaten (mengsels van stoffen) produceren, in de EU importeren, distribueren of professioneel gebruiken. De controles vinden het hele jaar plaats.

De Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) start in opdracht van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) een campagne tegen illegale transporten van vervuilde grond en het werken met gevaarlijk materiaal. Chauffeurs worden daarbij gewezen op het risico van dergelijke transporten en men hoopt dat de drempel lager wordt om informatie, al dan niet anoniem, door te spelen aan de politie.