Chemicaliën

INCIDENT - Bij het bedrijf Diergaarden Chemical Storage aan de Latexweg in Amsterdam brak dinsdag rond het middaguur een grote brand uit. Dikke zwarte rook verspreidt zich van het Westelijk Havengegebied richting Zaanstad en Waterland.

Vanaf 1 januari 2011 moeten zeeschepen op een andere manier worden aangemeld bij de havens die zij bezoeken. Schepen met een hoge risicofactor en onder meer chemicaliëntankers moeten een uitgebreide inspectie ondergaan.

Militaire en civiele specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen hebben samengewerkt in de oefening Joint Retort. Op Luchtmachtbasis De Peel gingen ze afgelopen week in multinationale en civiel-militaire teams chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) dreigingen te lijf.

De gratis toegankelijke online Chemicals Portal van de wereldwijde belangenvereniging ICCA (International Council of Chemicals Associations) bevat van meer dan 1200 chemicaliën informatie voor veilig en verantwoord gebruik, zo meldt de VNCI.

De Publicatiereeks Gevaarlijkes Stoffen (PGS) breidt haar reeks uit met drie nieuwe publicaties, de PGS 31, 33 en 34. Daarnaast wordt de PGS 9 'Opslag vloeibare zuurstof' geactualiseerd.

De VROM-Inspectie heeft een Chinees bedrijf in Rotterdam een dwangsom aangezegd van 1 miljoen euro per week wegens het overtreden van REACH. De dwangsom is zo hoog omdat met de overtreding veel geld kan worden verdiend.

Bij het chemische bedrijf Ajinomoto-Omnichem in de wijk Beirstoppel in Wetteren (Oost-Vlaanderen) heeft maandagmiddag een grote ontploffing plaatsgevonden, gevolgd door een paar kleinere explosies en brand.

Tijdens een gezamenlijke handhavingsactie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de Douane, de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Koninklijke Marechaussee op woensdag 19 mei te Maastricht/ Aachen Airport zijn diverse overtredingen geconstateerd, onder meer bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van de VROM-Inspectie blijken de milieuvergunningen voor  opslagplaatsen met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen nog steeds van onvoldoende kwaliteit. Provincies en gemeenten hebben nog tot deze zomer om de brandveiligheid op orde te brengen.

Het aantal overtredingen van buitenlandse schepen in Nederland is in de periode van 2005 tot en met 2008 gedaald, terwijl het aantal inspecties is toegenomen. Uit een analyse van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) van cijfers van Port State Control blijkt dat vooral op het gebied van (brand)veiligheid nog fouten gemaakt worden.