Buisleidingen

Magazine editie

Met deze keer:

  • Buisleidingentransport gevaarlijke stoffen veiliger geworden
  • Nederland ondertekent ADR-overeenkomst M305
  • Akkoord ontgassingsregels in CDNI-verdrag
  • Save the date: CTGG-dag 2017

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'.

Hulpdiensten zijn in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juni uitgerukt omdat bij Lage Zwaluwe diesel lekte uit een buisleiding. Een weiland en een sloot aan de Wilgendijk, niet ver van het spoor, zijn vervuild geraakt. Rond 07.30 uur was het gat in de leiding gedicht.

Volgens de veiligheidsregio geven metingen in de omgeving ,,geen reden tot grote zorg". Het opruimen van de gelekte diesel zal nog wel even duren. De vervuilde grond moet afgevoerd. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend.

Magazine editie

Gevaarlijke stoffen kunnen binnen de Nederlandse landsgrenzen worden vervoerd via weg, binnenvaart, spoor en pijpleiding. In de afgelopen dertig jaar is men steeds meer via de binnenvaart gaan vervoeren en steeds minder via het spoor en over de weg, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Auteur(s)

De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (Velin) heeft begin dit jaar een bijeenkomst georganiseerd met leidingeigenaren, grondroerders en kennswerkers. De doelstelling was het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om graafschades aan hogedrukleidingen voorkomen. Uiteindelijk doel is het aantal ernstige incidenten te reduceren tot nul. 

Op 17 april zijn bij een ontploffing van een grote gaspijp in Californië zijn zeker elf gewonden gevallen. Bij de ontploffing in Fresno County ontstond volgens getuigen een vuurbal die tientallen meters omhoog schoot. Het is nog niet duidelijk hoe de gasexplosie is ontstaan. Wel was er een team, onder wie gevangenen, met zwaar materieel aan het werk bij de gasleiding.

Op de website van Relevant zijn de presentaties gepubliceerd van de themabijeenkomst buisleidingen gehouden op 2 september jl.

De presentaties betreffen onder andere de volgende onderwerpen:
- herziening handreiking buisleidingenincidenten
- buisleidingen en het Bevb
- Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid
- actualisatie Handboek Windturbines

Buisleidingen vormen een ideaal transportmiddel om tonnen brandbare gassen en vloeistoffen te vervoeren: continu, veilig en geruisloos. De Velin en PPS-Pipelines vertellen in dit artikel over groeimogelijkheden en incidentbestrijding van buisleidingen.

Zoals eerder aangekondigd is vanaf 1 juli van dit jaar de regelgeving voor transport van chemische stoffen per buisleiding uitgebreid. De Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) geldt sinds die datum ook voor het transport van andere chemische stoffen dan aardgas en aardolieproducten. De werking van de regeling is uitgebreid naar buisleidingen voor het transport van andere chemische stoffen dan aardgas en aardolieproducten.

In de Staatscourant 2014, 16955 is de Regeling externe veiligheid buisleidingen gepubliceerd, waarmee het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van toepassing wordt op buisleidingentransport van andere chemische stoffen dan aardgas en aardolieproducten.