Brzo - Seveso

Het definitieve concept van het BRZO-inspectieprogramma van de provincie Limburg (definitief concept) voor 2007-2011 is gereed. Het Besluit Risico's Zware Ongevallen is een uitwerking van de Seveso II-richtlijn en handelt over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.