Brandstoffen

Op 20 januari jl. laadde op de Gate terminal in de haven van Rotterdam, Primagaz Benelux de eerste trailer met vloeibaar aardgas (LNG). Dit gebeurde in het LNG-laadstation van de Gate, dat recentelijk geopend is. Primagaz Benelux levert LNG als brandstof voor vrachtwagens en binnenvaartschepen op locaties zonder gasnet.  

LNG biedt belangrijke economische en omgevingsvoordelen in vergelijking met traditionele brandstoffen. Primagaz verwacht daarom dat de markt voor kleinschalige LNG de komende jaren aanzienlijk zal groeien.

De normontwerpen van de internationale normen voor CNG-tankstations (ISO/DIS 16923) en LNG-tankstations (ISO/DIS 16924) voor voertuigen zijn gepubliceerd. Nederlandse belanghebbenden kunnen de normontwerpen tot 3 maart 2014 van commentaar voorzien. Het doel is dat de definitieve normen in het eerste kwartaal van 2015 beschikbaar zijn.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vorige week uitspraak gedaan in een door Koninklijke Shell aangespannen rechtszaak tegen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Hof oordeelde dat een partij brandstof die niet aan de daarvoor geldende specificaties voldoet, niet meteen chemisch afval is. De uitspraak is een opsteker voor de Rotterdamse bunkersector, aldus Schuttevaer. 

Een concept van PGS 33-2 'Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen - Bunkeren van schepen (shore to ship)' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet haar belastingplannen gepresenteerd. Het verladend bedrijfsleven was zeer bevreesd dat de aangekondigde accijnsverhogingen voor 2014 ook voor LNG zou gelden. Dit zou betekenen dat investeringen in bijvoorbeeld vrachtauto’s die op LNG rijden direct de nek omdraaien. Met vanzelfsprekend ook gevolgen voor het (toekomstige) transport van LNG. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit op de valreep weten te voorkomen.
 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zijn onderzoeksrapport uitgebracht over het incident met de passagiersbus op 29 oktober 2012, waarbij deze na een aantal steekvlammen volledit uitbrandde. Vanwege het voorval met de bus in Wassenaar en de opkomst van CNG als brandstof heeft de Onderzoeksraad onderzocht in hoeverre de risico’s die samenhangen met het gebruik van aardgas worden beheerst. Het blijkt dat overheden het gebruik van CNG vooral stimuleren vanwege de milieuvoordelen, maar bij hun afweging niet de veiligheidsrisico’s voor de bestuurders, passagiers en de omgeving meewegen.

De ‘brandstof van de toekomst’ LNG zal steeds meer gebruikt worden in scheepvaart en wegvervoer. Er is echter nog geen eenduidige regelgeving voor toepassing, opslag en transport van vloeibaar aardgas.

In de nieuwe PGS 33-1-richtlijn LNG vulstations zijn richtlijnen opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van LNG-vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zijn beschreven.

Schepen die afwijken van de voorgeschreven tankerroute boven de Waddeneilanden, kunnen binnenkort een hogere boete krijgen. Het maximale tarief wordt verhoogd van 7.600 euro naar 78.000 euro. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Auteur(s)

Onlangs is duidelijk geworden dat bedrijven die in de haven van Antwerpen bunkeractiviteiten uitvoeren met binnenschepen erkend moeten worden door de Havenkapitein Commandant, de heer J. Verbist. Deze verplichting was al een enige jaren van kracht.