Brandstoffen

Auteur(s)

Afgelopen zomer werd op initiatief van de LNG Regiegroep Incidentbestrijding een LNG-testdag georganiseerd op het nieuwe trainingscentrum van Falck. Doel was om bepaalde eigenschappen van LNG in de praktijk te onderzoeken, zodat deze kennis verspreid kan worden onder hulpverleners en gebruikers.

In 2004 - dus tien jaar geleden - is het protocol ‘Bunkerveiligheid tijdens containerwerkzaamheden’ afgesloten. Het protocol is destijds door Deltalinqs opgesteld in overleg met bunkerrederijen, sjorbedrijven en stuwadoorsbedrijven. In het protocol is bijvoorbeeld vastgelegd dat de sjorploeg een oranje signaalband aan de buitenkant van het zeeschip hangt als er een bunkerlichter langszij ligt. Daardoor kan de bemanning van de bunkerlichter rekening houden met het feit dat er sjorwerkzaamheden aan boord van het zeeschip plaatsvinden.

Auteur(s)
Magazine editie

LPG (liquefied petroleum gas) zal naar verwachting een belangrijke plaats gaan innemen in de brandstofmix van de toekomst. De brandstof is schoon en milieuvriendelijk, en er is ook een bio-variant in aantocht. Tegelijkertijd is LPG zeer brandbaar en vluchtig. Veiligheid verdient dus wel de aandacht. 

Tegen begin 2016 zal de Antwerpse haven beschikken over een LNG-bunker- en vulinstallatie voor de binnenvaart. De procedure om de bouw van dit station mogelijk te maken is momenteel lopende. Om de toekomstige bouwer zo goed mogelijk te briefen over de functionaliteiten van het station, start het Havenbedrijf Antwerpen een korte marktbevraging op. Daarmee wil het Havenbedrijf input krijgen op vragen zoals: welk type klanten moeten de installatie exact kunnen bedienen? Heeft de gebruiker/uitbater een voorkeur voor bepaalde technologieën?

Op vrijdag 19 september is het nieuwe LNG trainingsobject van Falck Risc op de Maasvlakte geopend. In de pit met 2500 liter LNG kunnen de effecten van initiële ontsnapping, het gebruik van water op de LNG-plas, blussingsmogelijkheden met poeder en het gebruik van schuim om de uitstroom te controleren gedemonstreerd worden.

Adviesbureau Falck heeft een LNG-trainingsfaciliteit op de oefenlocatie Maasvlakte gebouwd. Deze eerste trainingslocatie in Centraal-Europa wordt half mei in gebruik genomen. Hier kunnen oefeningen uitgevoerd worden en demonstraties gegeven worden met maximaal 2500 liter vloeibaar LNG in een geprepareerde put.

Er zijn programma’s uitgewerkt voor de diverse doelgroepen die te maken krijgen met LNG in hun werk of omgeving.
• Brandweer en hulpverleningspersoneel
• Transporteurs en operators zoals personeel van terminals, tankstation en chauffeurs

De havenbedrijven van Antwerpen, Mannheim, Rotterdam, Straatsburg en Zwitserland hebben een samenwerkingsverband ondertekend voor de introductie van LNG in de Europese binnenvaart. De havenbedrijven gaan samenwerken op vlak van onderzoek, promotie, kennisoverdracht, regelgeving en bunkerinfrastructuur.

Naast PGS 33-1 voor LNG-vulstations is er nu ook een deel beschikbaar voor het bunkeren van schepen: PGS 33-2: 'Aardgas: afleverinstallaties van LNG voor vaartuigen'. PGS 33-2 beschrijft het ontwerpen, realiseren en beheren van LNG-bunkerinstallaties op het land en op een drijvende inrichting. Hieronder vallen o.a. de ontwerpeisen voor de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast geeft PGS 33-2 informatie over interne en externe veiligheidsafstanden. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) roept bedrijven in Zuid-Holland Zuid op te controleren of hun bovengrondse tanks bestemd voor de opslag van vloeibare brandstoffen recent zijn gekeurd. Met ingang van 1 januari 2015 moeten bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie met een maximale opslagcapaciteit van 150 m3, gekeurd zijn. Als de tank onderdeel uitmaakt van een afleveringsinstallatie dient ook deze installatie gekeurd te worden.

Op vrijdag 14 februari wordt artikel III van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 gewijzigd: aan het onderdeel "5. Aardolieproducten" (kolom 1, tabel in deel 1 van bijlage I) wordt "zware stookolie" toegevoegd. Deze wijziging is opgenomen in Staatsblad 492, 2013.