Brandstoffen

Op zaterdag 23 juni heeft zich een aanvaring voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven: een tanker kwam in aanvaring met een steiger. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen.

Aanstaande donderdag, 21 juni, vindt de tweede editie plaats van de Dag van de Chemische Veiligheid van Sdu. U kunt zich hiervoor nog inschrijven.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op de documentaire Beerput Nederland  van 2Doc. In deze documentaire is de suggestie gewekt dat de Rotterdamse haven het illegaal mengen van brandstoffen zou faciliteren.

De Veiligheidsregio Zeeland doet via Twitter en haar liveblog verslag van de ontsporing van een trein met LPG bij Nieuwdorp in de nacht van 27 op 28 november. Daarbij is één wagon van de trein op zijn kant gevallen en één wagon naast het spoor gelopen. Er was geen sprake van eventuele lekkage. Er is niemand gewond geraakt.

Het gebruik van alternatieve brandstoffen in het Nederlandse goederentransport over de weg komt nauwelijks van de grond, terwijl Nederland in Transport en Logistiek ver achter loopt bij de Europese CO2-doelstellingen, zo blijkt uit een sectorstudie gezamenlijk opgesteld door ING, TVM verzekeringen en onderzoeksbureau Panteia. Een netwerk van tankstations voor alternatieve brandstoffe

Frankrijk heeft de multilaterale ADN-overeenkomst M020 ondertekend. Deze overeenkomst betreft het gebruik van LNG als brandstof en is eerder ondertekend door Nederland, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. De overeenkomst loopt af op 31 december 2018.

Shell start een nieuwe bezorgdienst voor brandstoffen. Shell TapUp maakt het mogelijk om via een speciale app brandstof te bestellen, waarna een elektrisch aangedreven voertuig de brandstof op de gewenste locatie komt afleveren.

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Kamervragen beantwoord over de verscheping van giftige olie vanuit Rotterdam naar Afrika. In het rapport van het Center for International Environmental Law (CIEL) wordt gesteld dat er sprake was van illegale export van giftige diesel. Nederland zou gehandeld hebben in strijd met het Verdrag van Bazel.

LNG en waterstof worden steeds meer gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Maar tot voor kort was er nog weinig aandacht voor de risicobeheersing en incidentbestrijding rond deze brandstoffen. Het IFV pleit ervoor deze brandstoffen pas (grootschalig) in te voeren als hiervoor goede richtlijnen voor hulpdiensten zijn.