Blootstelling

Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) heeft Kamervragen beantwoord over het onderzoek naar de gevolgen van het chroomverfgebruik bij het minister van Defensie. Zij stelt dat de onderzoeken naar chroom-6 en de POMS-sites onderdeel zijn van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu uitvoert. Vanzelfsprekend moet dit onderzoek zo spoedig mogelijk worden voltooid, maar gedegen onderzoek kost tijd, aldus de minister.

Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de ziektelast en de maatschappelijke schade van werk-gerelateerde kanker in de EU is. Jaarlijks wordt bij ongeveer 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Hierdoor sterven in de EU ongeveer 79.700 mensen per jaar. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op 4-7 miljard euro per jaar geschat. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen met spoed moet worden verbeterd: op Europees niveau en met een gelijk speelveld voor bedrijven. Op korte termijn moeten daarvoor minstens 50 bindende grenswaarden voor de meest gebruikte kankerverwekkende stoffen in Europa worden vastgesteld. Dat schrijven de werknemers- en werkgeversorganisaties in een gemeenschappelijke verklaring, die zij vandaag hebben uitgebracht.

Werklozen in Tilburg die tussen 2004 en 2011 mogelijk bij werkzaamheden aan oude treinstellen met chroom-6 in aanraking zijn gekomen, waren vermoedelijk voldoende beschermd. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat mensen zich zorgen hoeven te maken, stelt de gemeente op een speciaal in het leven geroepen websitepagina. Het antiroestmiddel chroom-6 kan kanker veroorzaken.

Een week of twee geleden, om precies te zijn op 30 april, was er bij de NOS Nieuwsuur uitgebreid aandacht voor de plannen van NUON om zijn energiecentrale op gas, kolen en biomassa in de Eemshaven om te bouwen tot een superbatterij voor de opslag van duurzame energie. Ondanks dat de aanleiding voor deze transitie minder fraai is, namelijk de verliezen die NUON lijdt op de centrale, is de alternatieve (duurzame) functie ervoor natuurlijk een hele mooie.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft het rapport van het RIVM over de gevolgen van de emissie van PFOA (perfluoroctaanzuur) bij het voormalige DuPont in Dordrecht aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ook in België zijn medewerkers blootgesteld aan de giftige verf chroom 6. In de Centrale Werkplaats van de NMBS in Gentbrugge (Gent) zijn minstens 50 werknemers hieraan blootgesteld. De eerste resultaten van de bloedanalyses van de NMBS-werknemers zijn "geruststellend", meldt spoorwegmaatschappij NMBS.

Vakbond FNV houdt de Nijmeegse fabriek Lincoln Smitweld aansprakelijk voor ernstige longziekten bij werknemers. De bond eist dat het bedrijf de veiligheid op het werk onmiddellijk verbetert en geleden schade gaat vergoeden. Zeker acht werknemers en oud-medewerkers eisen via de bond genoegdoening, meldde FNV donderdag. Ze zijn vrijwel allemaal deels of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Van de werknemers en ex-medewerkers zijn er nu al twintig met klachten bekend.

De Nederlandse interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen zijn in 2015 herzien. In Nederland zijn interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen afgeleid voor 314 stoffen. Het RIVM heeft in 2015 de interventiewaarden voor 122 stoffen herzien. De vorige interventiewaarden dateerden uit 2007.

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groente- en sierteeltbedrijven. Bij circa tweederde van die bedrijven werden overtredingen vastgesteld. De overtredingen hadden vooral te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, machineveiligheid en de inrichting van de arbeidsplaats. Ruim 22% van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er werden onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te beperken.