Blootstelling

Defensie heeft van een onbekend aantal (oud)-defensiemedewerkers de 'persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen' verwijderd uit hun personeelsdossiers. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla, het onderzoeksprogramma van de VARA. Het gaat om (oud)-medewerkers die op de vliegbases van Twente, Soesterberg en Gilze-Rijen met het kankerverwekkende chroom-6 verf werken of hebben gewerkt.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft Kamervragen beantwoord van de SP over werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken.

De Inspectie SZW heeft de online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen vernieuwd. Werkgevers zien hier stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet en of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.

Het Europees Parlement heeft strengere regels goedgekeurd om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen op het werk. Er worden drempelwaarden vastgesteld voor elf kankerverwekkende stoffen die aan de lijst van gevaarlijke stoffen worden toegevoegd.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft Kamervragen beantwoord over de bloedtest die beschikbaar gesteld wordt voor omwonenden van chemieconcern Chemours. Zij geeft aan waarom alleen mensen die én langdurig én dichtbij het fabrieksterrein hebben gewoond, aanspraak kunnen maken op de bloedtest.

Bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijfs Chemours/DuPont zijn de volgende moties ingediend:

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van de bedrijven DuPont en Chemours. Zij had toegezegd na te gaan of de resultaten van de aangekondigde bloedtesten naar PFOA mogelijk geanonimiseerd verzameld zouden kunnen worden.

Op 21 september is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het toezicht op het gebruik van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De Kamer debatteerde met staatssecretaris Dijksma (Milieu) en minister Asscher (Sociale Zaken). Er werd gesteld dat chemiebedrijven transparanter moeten zijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen. En de controle en handhaving moeten beter.

De Inspectiefocus van de Inspectie SZW belicht de veiligheidsmaatregelen in de sector van oppervlaktebehandeling. Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie hanteren uiteenlopende technieken en processen.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft Kamervragen beantwoord over de berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours.Een professor toxicologie had in het AD gesteld dat de stof perfluorisobuteen (PFIB) nooit gebruikt had mo