Blootstelling

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het Chroom-6 onderzoek van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft zijn onderzoek gepresenteerd naar blootstelling onder Defensiepersoneel aan chroom-6, een giftig ingrediënt voor grondverf. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister van Defensie. In de periode 1984-2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhoudswerkzaamheden blootgesteld aan chroom-6.

Op 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan.

De Inspectie SZW heeft de Staat van arbeidsveiligheid 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er jaarlijks tussen vijftig en zeventig werknemers overlijden als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met zeven procent naar ruim 2.500.

In stallen bij veehouders bestaat het gevaar dat er toxische gassen zoals H2S (waterstofsulfide) vrijkomen uit meststoffen. Het inademen hiervan is zeer gevaarlijk en kan leiden tot bewustzijnsverlies en/of uiteindelijk de dood.

De Recherche SZW heeft bij een fabriek in Emmen administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het strafrechtelijk onderzoek door de Recherche SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket.

Tussen 2004 en 2012 werkten mensen met een uitkering op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente Tilburg is dat gaan onderzoeken, maar gaat nu elke betrokkene vijfhonderd euro betalen vanwege het uitlopen van het onderzoek naar chroom-6 en de arbeidsomstandigheden bij tROM.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord van GroenLinks over de berichten 'GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk' en 'Bron GenX op zuivering Bath gevonden'.

In opdracht van de directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Capgemini onderzoek gedaan naar de werking in de praktijk van het wettelijk kader en onderliggende regels (Arbowet, Arbobesluit, Wbp, WGBO) ten aanzien van regist

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft gereageerd op de berichtgeving van Zembla in de radiouitzending van Nieuws BV over het verlies van informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen, waaronder chroom-6, uit personeelsdossiers van (oud-)defensiemedewerkers.