Binnenvaart

Auteur(s)

Het Scheepsafvalstoffenverdrag werd op 9 september 1996 gesloten tussen de zes Europese Rijnvaartlanden: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het gedeelte van het verdrag dat gaat over de ladingrestanten trad op 1 november 2009 in werking middels een nationaal besluit en nationale regeling: het Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB) en de Scheepsafvalstoffenregeling (SAR). Rijkswaterstaat handhaaft de waterzijde, de Regionale Uitvoeringsdiensten de landzijde.

In het Staatsblad (2015, 395) is het besluit gepubliceerd tot wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

In de Staatscourant (2015, 42586) is een wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 gepubliceerd. Op 1 december 2015 wijzigt artikel 12.01: schepen met een LNG-systeem aan boord en alle schepen die een of meer containers vervoeren moeten dit nu verplicht melden.

Auteur(s)

In 2014 is het Platform Zero Incidents Tankvaart opgericht: een kennsicentrum dat streeft naar nul zware ongevallen in de binnen(tank)vaart. Door het in kaart brengen en analyseren van voorvallen en bijna-incidenten leren de betrokken partijen van elkaar, zodat ernstige incidenten voorkomen kunnen worden.

Op de website van het LNG Masterplan zijn nieuwe veiligheidsstudies voor het gebruik van LNG als brandstof voor binnenvaartschepen gepubliceerd. De studies betreffen de technische, veiligheids- en operationele risico's van het bunkeren, laden en lossen van LNG. De studies zijn uitgevoerd door DNV GL, en zijn geïniteerd door Pro Danuba Management en de Haven van Rotterdam, in samenwerking met ruim vijftig bedrijven en belanghebbende partijen.

De Duitse politie en douane gaan vaker containers van binnenvaartschepen controleren. Aanleiding is onder meer de vondst van 60 kilo cocaïne in de haven van Höchst begin dit jaar. De cocaïne was verstopt in twee sporttassen in een lege container. Medewerkers van Contargo ontdekten toen de cocaïne. De Duitsers willen met de controles laten zien dat ze veel aandacht besteden aan het transport van illegale lading en waarschuwen daarom voor meer controles in de binnenvaart. De Duitsers werken hiervoor samen met de Nederlandse douane en de Rotterdamse Zeehavenpolitie. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft door TNO onderzoek laten uitvoeren naar de effect van de stof MTBE (methyltert - butylether). Bij het ontgassen van binnenvaartschepen die deze stof vervoeren, kunnen restanten MTBE vrijkomen. Het ontgassen gebeurt als de schepen varen, in principe buiten woonwijken. Van MTBE is bekend dat het een hinderlijke geur verspreidt die klachten als hoofdpijn kan veroorzaken. Mensen aan wal kunnen last hebben van de geur, die al bij lage concentraties optreedt.

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) heeft zijn voortgangsrapportage 2015 gepubliceerd. Het BRG-programma omvat projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en de verbetering van het woon- en leefklimaat in de regio. Een van de projecten is het aanleggen van een testfaciliteit voor het ontgassen in de binnenvaart. In de voortgangsrapportage worden de vorderingen van het project genoemd:
Er is samen met ketenpartijen een concept bedacht waarmee ladingdampen terug de productie in kunnen gaan. Dit product is in 2015 opgeleverd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) zijn er geen schuimbrandblussers op de markt die aan de strikte technische eisen van artikel 10.03 van het ROSR voldoen. Daarom heeft het CBRB een wijzigingsvoorstel ingediend, zowel via het internationale circuit van de Nautisch Technische Kommission van EBU-ESO, als via het nationale circuit via het ministerie van I&M. 

Magazine editie

In september vond voor de tweede keer het seminar over de ontgassingsproblematiek in de binnenvaart plaats. Veel verschillende gezichtspunten, initiatieven en technieken passeerden de revue. Een impressie van deze informatieve dag.