Binnenvaart

Magazine editie

Gevaarlijke stoffen kunnen binnen de Nederlandse landsgrenzen worden vervoerd via weg, binnenvaart, spoor en pijpleiding. In de afgelopen dertig jaar is men steeds meer via de binnenvaart gaan vervoeren en steeds minder via het spoor en over de weg, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Magazine editie

In Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt sinds 1 januari 2015 een verbod op het vrij ontgassen van benzeen uit ladingtanks van binnenvaartschepen, en dat verbod is per 1 januari jl. uitgebreid met benzeenhoudende vluchtige organische stoffen. Antea Group onderzocht de gevolgen van deze emissiebeperking. 

De provincie Utrecht wil een verbod op ontgassen door de binnenvaart vaststellen door de Provinciale Milieuverordening (PMV) aan te passen. De Milieuverordening ligt tussen 19 april en 3 juni 2016 ter inzage bij de provincie Utrecht.

De aanpassingen in de PMV moeten zorgen voor een verminderde uitstoot van benzeen en benzeenhoudende verbindingen, waardoor de luchtkwaliteit in de buurt van vaarwegen verbetert. Het gaat naar verwachting om 190 tot 650 ontgassingen in 2016.

Rijkswaterstaat voert van 21 maart tot 1 mei 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bedieningssysteem van het Lorentzsluizencomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Scheepvaartverkeer kan deze zes weken niet door de sluis maar kan wel gebruik maken van de Stevinsluis bij Den Oever. Weggebruikers dienen tussen 11 en 15 april rekening te houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

De technische eisen voor binnenvaartschepen worden binnenkort voor heel Europa gelijk. Daarmee komt voor binnenvaartschippers in de EU een einde aan de rechtsongelijkheid als gevolg van afwijkende technische standaarden op de Rijn.

Het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) meldt dat er de afgelopen weken de nodige onrust is ontstaan over acties van de Wasserschutzpolizei (WSP) op Nederlandse schepen. De WSP blijkt zogenaamde ‘Mängelberichte’ af te geven over de vlamkerende roosters van de ontluchtingen van de kofferdammen, die niet aan de eisen zouden voldoen of waarvan geen informatie beschikbaar is. Schepen krijgen vier weken de gelegenheid om de zaak op te lossen.

De Gemeente Rotterdam heeft een brief gestuurd naar de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid van Rotterdam over de handhaving op varend ontgassen en de mogelijke vermindering van uitstoot van benzeen in Zuid-Holland sinds 1 januari 2015. Sinds die datum is immers een verbod op het ontgassen van benzeen van kracht in Zuid-Holland (en Noord-Brabant).

Per 1 januari jl. is het ontgassingsverbod voor de binnenvaart in Zuid-Holland uitgebreid met een aantal benzeenhoudende stoffen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft de gevolgen hiervan voor de benodigde ontgassingscapaciteit en kegelligplaatsen onderzocht en gepubliceerd.

In het ADN zit een knelpunt met betrekking tot stabiliteit in de ADN-opleiding en afgifte van certificaten, aldus het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Er bestaat onduidelijkheid over de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op opleidingen (ADN 1.6.8). Veel cursisten die bijvoorbeeld een opleiding ADN-Chemie of Gas hebben gevolgd kunnen geen nieuw ADN-Certificaat verkrijgen van het CBR/CCV vóórdat zijn een dag stabiliteitsopleiding hebben gevolgd. Dit omdat 'stabiliteit” is niet in de eindtermen van de cursus ADN-Chemie of Gas is opgenomen.

Er komt een onderzoek naar het verbod op het ontgassen van binnenschepen. Dit  wordt uitgevoerd in opdracht van de provincies Zeeland, Utrecht en Gelderland.

In Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt al zo'n verbod op het lozen van de giftige stof benzeen. Tot dusver wilde Zeeland een landelijke regeling afwachten, en heeft dus geen verbod ingevoerd. Ook in Utrecht en Gelderland geldt nog geen verbod op ontgassen. Nu wordt toch meegewerkt aan een onderzoek, dat onder meer moet uitwijzen of zo'n verbod kan worden gehandhaafd.