Binnenvaart

Het chemisch bedrijf Microchemie in Europoort mag onder voorwaarden jaarlijks maximaal 60.000 ton ammoniak per spoor vervoeren op het traject Rotterdam - België. Dat is afgesproken met het Ministerie van VROM, provincie Zuid-Holland en de milieudienst Rijnmond.

Alle gevaarlijke stoffen moeten per 1 januari 2009 in dubbelwandige binnenvaarttankers vervoerd worden, als de Centrale Rijnvaartcommissie het advies opvolgt van de werkgroep gevaarlijke stoffen.

Per 1 januari 2006 mogen binnentankschepen benzinedampen niet meer naar de buitenlucht ventileren. Bovendien komt ook het ventileren van ladingtanks met andere dan benzinedampen meer en meer onder druk te staan.

Vanaf 1 januari 2006 is het niet meer toegestaan om schepen van benzinedampen te ontgassen.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) start 8 augustus met een controleactie op de aanwezigheid van vereiste vluchtwegen in de binnentankvaart.

Eind 2005 start de aanleg van een grensoverschrijdend pijpleidingennetwerk voor het vervoer van propyleen. Het transportsysteem (kosten: 200 miljoen euro) verbindt Rotterdam en Antwerpen met chemische bedrijven in België, Zuid-Limburg en het Roergebied. Begin 2007 moet het ondergrondse netwerk volledig operationeel zijn.

Op 8 november is het Mts. Vallesia weer in de vaart gekomen.