Binnenvaart

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat haar inspectieprogramma voor de binnenvaart afstemmen op de met de sector vastgestelde top 5 van risico's die mogelijk de veiligheid van binnenvaartschepen beïnvloeden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de periode 2002-2005 het vervoer van goederen steeds meer over de weg ging, terwijl het binnenvaartvervoer juist in aandeel afnam.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) vindt het noodzakelijk om te komen tot een grondige evaluatie van het calamiteitenbeleid op de Rijn. Dit naar aanleiding van de stremming van de Rijn ter hoogte van Keulen die zich van 25 tot en met 30 maart voordeed.

Onafhankelijk tankopslagbedrijf Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V., gevestigd in de Botlek, investeert in extra tankopslag capaciteit, een nieuwe kade voor zeeschepen en een extra distillatiekolom bij haar business unit Odfjell Petrochemical Distillation (PID).

Volgens deskundigen in de binnenvaart leidt een inflexibele omgang van de Inspectie Verkeer en Waterstaat ten aanzien van regelgeving rondom vluchtwegen tot onveiligheid.

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht tot integratie en aanpassing van de kaderrichtlijnen voor weg- en spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en uitbreiding van de werkingssfeer van de communautaire regelgeving met de binnenvaart.

Het asbestafvalschip Hertfordshire is dinsdagavond 27 februari verhaald van de Waalhaven naar steiger 2 in het Calandkanaal, Maasvlakte, omdat er sprake was van een beschadigde verpakking.

Voor binnenvaartschepen met een gevaarlijke lading zijn nieuwe wachtplaatsen aangelegd in de Jan van Riebeeckhaven en in de verlengde Australiëhaven van Amsterdam. Door de uitbreiding is het aantal wachtplaatsen in een half jaar tijd toegenomen met circa 25 stuks.