Afval

Vier ziekenhuizen in Nederland hebben een certificaat met de naam 'Milieuthermometer Zorg' ontvangen.De ziekenhuizen ontvangen het nieuwe certificaat wegens hun omgang met gevaarlijke stoffen, energie, water en afval, zo blijkt uit berichtgeving van Nursing.nl.


De vier ziekenhuizen die het certificaat in ontvangst mogen nemen zijn het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam, het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen.


Het certificaat Milieuthermometer Zorg is samengesteld door de vereniging Milieuplatform Zorgsector en Stich

De Nationale Recherche doet onderzoek naar grootschalige en georganiseerde fraude met bunkerolie, de brandstof voor zeeschepen. Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft aanwijzingen dat in veel bunkerolie illegaal chemisch afval wordt verwerkt. Dat bevestigde een woordvoerder van het KLPD donderdag.


Het KLPD voerde controles uit bij de Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal, een belangrijke vaarroute tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in de tweede helft van 2012 gerichte bedrijfsinspecties uitvoeren bij ziekenhuizen. De inspecties zijn gericht op de naleving van de wettelijke voorschriften die gelden voor de afvoer van gevaarlijk afval door ziekenhuizen.


Uit signalen van de sector en uit eigen onderzoek in 2011 blijkt dat de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen door ziekenhuizen sterk is teruggelopen.

Een bedrijf in Noord-Brabant dat sinds 2009 via de haven van Antwerpen op grote schaal afgedankte monitoren exporteerde naar Vietnam is daarmee gestopt na ingrijpen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie merkt de monitoren als gevaarlijk afval aan.


Het afvalbedrijf kocht ondermeer bij een groot Frans afvalbedrijf CRT-monitoren in, over de eerste 8 maanden van 2011 alleen al 17.000 stuks. Recycling van een dergelijke beeldbuis kost in Europa circa €5 per monitor.

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB-regeling) is aangepast.De herziene versie is op 20 februari in de Staatscourant gepubliceerd en gaat met terugwerkende kracht op 1 januari 2012 in.


CBRB en BBU (voorheen Kantoor Binnenvaart) hebben gezamenlijk met andere brancheorganisaties als EVO, TLN en de afvalbranche jarenlang druk uitgeoefend op het ministerie van Infrastructuur & Milieu, om de tot vorige jaar geldende criteria voor de verplichte NIWO-registratie van het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen te versoepelen. Dat he

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een boete van 2 miljoen euro geëist tegen oliebedrijf Trafigura in het hoger beroep in de zaak rond het afvalschip Probo Koala. Tegen afvalverwerker APS eiste het OM een boete van 150.000 euro.

In de zaak tegen de gemeente Amsterdam verklaarde de rechtbank vorig jaar vervolging ongeldig. Volgens het OM heeft ook de gemeente Amsterdam zich schuldig gemaakt aan het overtreden van milieuregels. Justitie verzocht het gerechtshof dan ook het OM ontvankelijk te verklaren in de vervolging van de gemeente.

Staatssecretaris Atsma (I&M) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over:
-de in oktober uitgevoerde handhavingactie vervoer vervuilde bunkerolie,
-de voortgang sinds de brief d.d. 14 augustus 2009 over het vervolg op het rapport “Olievlek".

Magazine editie

Tot eind vorige eeuw was er nauwelijks aandacht voor een verantwoorde opslag en verwerking van afgedankte drukhouders. Laat staan het recyclen ervan. De laatste jaren wordt er steeds verantwoorder omgegaan met dit soort afval.

Minister Verhagen (EL&I) heeft het rapport 'Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval' aan de Tweede Kamer aangeboden.

De provincie Noord-Brabant, Brabant Water en de Brabantse grensgemeenten dringen bij België aan op extra onderzoek naar de opslag van radioactief kernafval in diepere kleigronden vlakbij de Nederlandse grens. Ze hebben dat vrijdag gezegd in reactie op nieuw onderzoek.


België lijkt het kernafval op te gaan slaan in de relatief ondiepe Boomse klei. De Brabantse partijen hebben een voorkeur voor het dieper gelegen Ieperiaanklei vanwege de extra isolatie en het ontbreken van zoet grondwater op die diepte.