Afval

Op 8 november zijn de leden van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs bij elkaar geweest voor de jaarlijkse VVA-ledendag. Deze keer was er vooral veel nieuws vanuit de verschillende VVA-werkgroepen.

Gevaarlijke Lading 6-2017 is verschenen, met als thema: CTGG-dag. In dit nummer de volgende bijdragen:

Auteur(s)

Er is veel onduidelijkheid over hoe lege verpakkingen in het afvalstadium correct vervoerd kunnen worden. Dit moet conform het ADR gebeuren. Het huidige ADR biedt twee mogelijkheden waarop dit correct vervoerd kan worden maar de mogelijkheden worden door elkaar en daardoor fout toegepast.

Op 8 november jl. vond in Dordrecht de ledendag van de Vereniging voor veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) plaats. Hierbij deden onder andere vertegenwoordigers van de VVA-werkgroepen Jaarverslag, Beveiliging, Gevaarlijk afval en Ziekenhuizen verslag van hun vorderingen.

In het Staatsblad (2017, 423) is het besluit gepubliceerd waarmee enkele andere besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) gewijzigd worden. Artikel III betreft onder andere gevaarlijk afval. Zo wordt in het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuwe paragraaf 1a.

Magazine editie

In september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar Meerjarenplan 2018 – 2022 gepubliceerd. Daarin wordt de ingezette koersverandering ‘Koers ILT 2021’ beschreven: de ILT gaat meer risico- en informatiegestuurd te werken. Een van de aspecten daarvan is een verbetering van de vergunningverlening en de dienstverlening.

Magazine editie

In de wereld van gevaarlijke afvalstoffen biedt de regelgeving soms geen duidelijkheid over bepaalde vraagstukken. Ook beschikken de betrokken partijen niet altijd over de benodigde kennis. Daarom is op 15 november 2016 de Werkgroep gevaarlijk afval in het leven geroepen op de ledenvergadering van de VVA, met als belangrijkste doelstelling: kennis delen en samenwerken.

Gevaarlijke Lading 5-2017 is verschenen, met als thema's: Gevaarlijk afval / Etikettering & verpakking. In dit nummer de volgende bijdragen:

In navolging van België, Duitsland en Luxemburg heeft ook Nederland de multilaterale ADR-overeenkomst M305 ondertekend. Deze betreft het transport van afval dat besmet is met virussen die hemorragische koorts (zoals Ebola) veroorzaken.

De overeenkomst loopt af op 31 december 2018. Zij is het vervolg op de overeenkomst M281, die per 1 januari 2017 verlopen is.

België en inmiddels ook Duitsland hebben de multilaterale ADR-overeenkomst M305 ondertekend. Deze betreft het transport van afval dat besmet is met virussen die hemorragische koorts (zoals Ebola) veroorzaken.

De overeenkomst loopt af op 31 december 2018. Zij is het vervolg op de overeenkomst M281, die per 1 januari 2017 verlopen is.