Afval

De rechtbank in Rotterdam heeft zes vennootschappen van het Seatrade-concern en twee van haar bestuurders veroordeeld tot geldboetes van € 50.000 tot € 750.000. Daarnaast is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Zij mogen een jaar lang het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij niet uitoefenen. Een derde bestuurder is vrijgesproken.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft waarnemend minister Kaag van Buitenlandse Zaken een fiche aangeboden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), omdat de veiligheidssituatie niet voldoende zou zijn.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord van GroenLinks over de berichten 'GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk' en 'Bron GenX op zuivering Bath gevonden'.

In de Ontwikkelingsraad heeft de SP een motie ingediend waarbij zij de regering verzoekt er bij de autoriteiten van Ivoorkust op aan te dringen gehoor te geven aan een oproep van het United Nations Environment Programme (UNEP).

De werkgroep Gevaarlijke Afvalstoffen van de Vereniging Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen is op zoek naar nieuwe leden met een RID- + gevaarlijke-(afval)stoffen-achtergrond. Die zouden dan vier keer per jaar aanschuiven bij het overleg van de werkgroep met twee veiligheidsadviseurs RID uit België.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de nucleaire problematiek. De financiële risico's hiervan zitten met name in de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard en het opruimen van het historisch afval Petten. 

Magazine editie

In de documentaire Beerput Nederland vertellen milieurechercheurs, onderzoekers, journalisten en hoogleraren hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord milieudelicten kunnen plegen. Hierbij wordt ze de hand boven het hoofd gehouden door overheid en politiek, zo is de boodschap van de documentaire.

In het Staatsblad (2017, 483) is het besluit gepubliceerd tot wijziging/indexering van de tarieven in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit buitengebruikstelling voertuigen, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Nota van Antwoord Landelijk afvalbeheerplan 2017 - 2029 gepubliceerd. In deze Nota van Antwoord wordt aangegeven hoe met de inspraak op het ontwerp van het derde Landelijk beheerplan (LAP3) is omgegaan.