Afval

Broncontroles door de Inspectie Verkeer en Waterstaat wijzen uit dat het vervoer van specifiek ziekenhuisafval (SZA) veiliger en zorgvuldig gebeurd, maar nog niet altijd volgens de wet- en regelgeving. De regels blijken in de afvalpraktijk onvoldoende transparant.