Afval

De VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD) heeft op 12 maart jl. een directielid en twee medewerkers aangehouden van een bedrijf dat handelt in kunststofafval. Het bedrijf wordt verdacht van illegale export van afval.

Na een uitgebreid onderzoek naar de handel, de opslag en het vervoer van gevaarlijk (magnesiumhoudend) afval bij bedrijven in onder andere de Eemshaven bijkt er veel mis te zijn. Er is vastgesteld dat meerdere bedrijven vergunningsvoorschriften overtraden en onzorgvuldig handelden met gevaarlijk afval. Een van de bedrijven probeerde hiermee financieel voordeel te verkrijgen.

Met grote interesse volgde de SVGS eind november de excursie in de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borssele. De serene sfeer op de enige opslag- en verwerkingslocatie voor radioactief afval in Nederland stond in schril contrast met de vragen die er leefden over het stralingsgevaar en de veiligheid.

Wat komt er allemaal kijken bij het transport van gevaarlijke afvalstoffen door Europa? Marien Reijerkerk van Transport en Logistiek Nederland laat in een artikel in Gevaarlijke Lading zien dat een vervoerder per land aan veel verschillende regels moet voldoen, wat dit type transport erg ingewikkeld maakt.

De komende maanden onderzoekt de Arbeidsinspectie de veiligheid en gezondheid van de werknemers in afvalverwerkende bedrijven. De inspecteurs kijken onder meer naar valgevaar, het risico op aanrijdingen met shovels en vrachtwagens, de veiligheid van machines en de bescherming tegen lawaai en gevaarlijke stoffen.

De provincie Zuid-Holland stopt per 1 juli 2007 met het inzamelen van chemisch afval op de provinciale sluizen in Gorinchem, Vianen en Gouda.