Afval

Bij een grootschalige controle op vervoer van gevaarlijke afvalstoffen bij 37 vrachtauto’s is zes maal een proces-verbaal opgemaakt. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de VROM-inspectie controleerden in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)op dinsdag 13 en woensdag 14 april op de A1 bij Apeldoorn.

Minister Huizinga-Heringa van VROM heeft een wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (evaluatie meldingensysteem) aan de Tweede Kamer voorgelegd. In de wijziging wordt nader omschreven welke bedrijven uitgezonderd zijn van een melding.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten mee werken aan de gezamenlijke bestrijding van illegale uitvoer van afval. Dat concludeert een werkgroep van Europese afvalcontroleurs geleid door  VROM-inspecteurs.

Minister Cramer (VROM) heeft een toelichting gegeven over de administratieve verplichtingen rondom het transport van afval door de binnenvaart, naar aanleiding van de vragen kamerlid van der Staaij (SGP), tijdens het Algemeen Overleg Binnenvaart van 15 oktober 2009. Daarbij heeft zij verklaard dat er op dit moment geen noodzaak is tot wijzigingen of verdere lastenverlichtingen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft met een voorlichtingsfilm meer informatie over de handhaving van het Scheepsafvalstoffen Besluit, de nationale uitwerking van het Scheeps Afvalstoffenverdrag dat 1 november in werking is getreden. Bekijk de video in de weblog van Robert Tieman.

Auteur(s)

http://www.youtube.com/v/fkde9RRxrYs&hl=en&fs=1&" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="408" hei

België heeft op 22 september de handtekening onder het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) gedeponeerd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg. Dit betekent dat de delen B en C van het verdrag op 1 november in werking zullen treden. Er zijn echter nog een aantal knelpunten in het verdrag, die Robert Tieman in zijn weblog behandeld.

Auteur(s)

België heeft op 22 september jl. de handtekening onder het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) gedeponeerd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg. Dit betekent dat de delen B en C van het verdrag op 1 november in werking zullen treden. Het betalingssysteem - deel A zal later in 2010 in werking treden.