Afval

Op 11 oktober vindt opnieuw een transport met kernafval uit Borssele naar de nucleaire verwerkingsfabriek in het Franse La Hague plaats. Dat blijkt uit informatie in handen van Greenpeace.


De trein met hoogradioactief materiaal rijdt door dichtbevolkt gebied in Nederland, België en Frankrijk. De data van deze gevaarlijke transporten worden angstvallig geheim gehouden door de overheid, aldus Greenpeace: "Wij vinden dat omwonenden van dit gevaar op de hoogte moeten worden gesteld."


Het aankomende transport is de tweede in een reeks.

Na vijf jaar kan kerncentrale Borssele zijn nucleair afval weer kwijt. Beheerder EPZ van de kerncentrale in Borssele hervat binnenkort zijn splijtstoftransporten naar Frankrijk. Protest hiertegen van milieuorganisaties bleek tevergeefs; de Raad van State stelde geen verbod in.

 

De wijziging van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (RSGH) die 4 juni 2010 is gepubliceerd en 1 oktober in werking zou treden, is opgeschort. Hierdoor krijgen vergunninghouders meer tijd om hun vergunning te wijzigen.

Omdat er nog geen sprake is van een besluit voor een specifieke locatie, zal de Nederlandse overheid geen actie ondernemen op de plannen voor de ondergrondse opslag van kernafval in België nabij de Nederlandse grens.

Brabant Water heeft in België formeel bezwaar gemaakt tegen de plannen om radioactief kernafval op te slaan in containers in diepe kleilagen aan de grens.

De diepe kleilagen onder de Antwerpse Kempen zijn prima geschikt voor de opslag van radioactief kernafval. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en de Belgische nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).

Het Belgische Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB) heeft meer details bekend gemaakt over het Afvalstoffenverdrag dat sinds november 2009 van kracht is.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de inspectiediensten van de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam gaan vanaf mei 2010 intensievere afvalcontroles uitvoeren aan boord van zeeschepen. Het  betreft afvalstoffen zoals olie uit de machinekamer, huisvuil en ladingresiduen.

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft woensdag 21 april 2010 in samenwerking met de Belgische Wegpolitie, Koninklijke Marechaussee en VROM op de A16 ter hoogte van Breda een afvaltransportcontole gehouden. Twee keer is er proces-verbaal opgemaakt voor het onjuist vervoer van gevaarlijke stoffen.