ADR

Luxemburg heeft de multilaterale ADR-overeenkomst M299 ondertekend. Deze betreft het transport van verschillende gassen van Klasse 2 in drukhouders die worden geïmporteerd vanuit de Vereniging Staten conform ADR 1.1.4.2, goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Transport.

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de Botlekbrug worden diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke-stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten.
 

De officiële Nederlandse vertalingen van de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 2017 (ADR, ADN, RID) zijn nog niet vrijgegeven van overheidswege. Deze teksten zullen verschijnen als bijlage bij de Nederlandse regelgeving, respectievelijk het VLG (wegvervoer), VBG (binnenvaart) en VSG (spoorvervoer).

Sdu heeft lange tijd twee websites gehad die betrekking hadden op het vervoer van gevaarlijke stoffen: VGS Online (www.vervoergevaarlijkestoffen.nl) en Gevaarlijke Lading (www.gevaarlijke-lading.nl). Twee online producten die verschillende informatie bieden over hetzelfde onderwerp.

Magazine editie

Waar u nu dit artikel leest, is op een nieuwe, gecombineerde online voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Twee bestaande producten van Sdu op dat gebied zijn samengevoegd. Met vele voordelen voor de abonnee.

Vanaf zaterdagochtend 4 maart 05.00 uur tot zondagochtend 5 maart 05.00 uur gaat Rijkswaterstaat een omloopwiel van de Nieuwe Botlekbrug vervangen. Daarom is de Botlekbrug van zaterdagavond 4 maart 22.00 uur tot zondagochtend 5 maart 05.00 uur volledig gestremd voor het wegverkeer. Vervoerders van routeplichtige gevaarlijke stoffen worden tijdens de stremming van de Nieuwe Botlekbrug van

De Europese chemiekoepel Cefic heeft een nieuwe lijst met praktische richtlijnen gepubliceerd voor bedrijven om aan de eisen van Hoofdstuk 1.10 van het ADR te voldoen. Het document is het resultaat van een samenwerking tussen elf industriële organisaties, die een groot deel vertegenwoordigen van de industrie voor vervaardiging, transport en distributie van gevaarlijke stoffen.

Volgende week wordt deze website - www.gevaarlijkelading.nl - vernieuwd. Dat betekent dat deze een geheel nieuwe uitstraling krijgt, ook geschikt voor desktop, tablet en smartphone. Qua inhoud wordt de vakinformatie op de portal verrijkt met:
• Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: ADR, RID, ADN, IMDG Code

Op de website van de UNECE is een corrigendum gepubliceerd bij de 2017-editie van het ADR. Het corrigendum omvat een aantal correcties in de printversie, en ook aanvullende correcties op de Engelse tekst, die zijn aangenomen bij de 101ste vergadering van de WP15. Deze laatste correcties zijn nog voorlopig, maar als er geen bezwaar tegen komt, zullen ze op 8 maart geëffectueerd worden. 

Op de website van de UNECE zijn de Duitse Schriftelijke Instructies van het ADR 2017 gepubliceerd. Deze zijn ook al in een aantal andere talen gepubliceerd, maar de Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar.