ADR

Op de website van de UNECE zijn de (Nederlandstalige) Belgische Schriftelijke instructies 2017 van het ADR gepubliceerd. De Nederlandse versie was al eerder gepubliceerd.

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn inmiddels geactualiseerd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de internationale vervoersvoorschriften ADR, ADN en RID, d

België heeft de multilaterale ADR-overeenkomsten 294 en 301 mede-ondertekend. De eerste betreft het vervoer van pre-productie-prototypes van assemblages van grote lithium-ion-batterijen (UN 3480).

De redactie van Gevaarlijke Lading werkt op dit moment hard aan de actualisering van de wetsteksten ADR 2017, ADN 2017 en RID 2017 op deze portal (beschikbaar voor abonnees van deze modaliteiten). Zolang dit proces nog niet is afgerond, ziet u op deze portal nog de teksten van 2015.

Auteur(s)
Magazine editie

Er zijn vele opleiders op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen, en over het algemeen doen ze het goed. Ze zijn echter nog wel vrij traditioneel n hun aanbod, omdat de regelgeving vaak leidend is. Het zou goed zijn als andere leervormen (meer) omarmd zouden worden, aldus vergelijker van leerproducten Springest.

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'.

De Sdu-uitgaven ADR 2017 en ADN 2017 zijn in productie genomen. Naar verwachting zullen deze half mei verschijnen. Ze zijn al wel te bestellen via de webshop van Sdu. De prijs van beide uitgaven is € 79,72 ex BTW.

Op de website van de UNECE (Europese economische commissie van de Verenigde Naties) zijn de Nederlandse Schriftelijke Instructies van het ADR 2017 gepubliceerd. 

U kunt zich nog inschrijven voor de cursussen vervoer gevaarlijke stoffen van Sdu Opleidingen en Events op 20 april: een voor vervoer van stukgoed en een voor tankvervoer. Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie, mr. Jacques Buissing, een helder overzicht van de belangrijkste wetgeving en wijzigingen in multimodaal vervoer (ADR, ADN, RID, IMDG, IATA) per 2017.