ADN

Tot 2 juni heeft men documenten kunnen indienen voor de vergadering van het ADN Safety Committee van 28 tot 31 augustus 2017 in Genève. Dit betreft “working documents”, documenten die ter voorbereiding van de vergadering zullen worden vertaald door het UNECE in het Russisch, Duits en Frans.

De Sdu-uitgaven ADR 2017 en ADN 2017 zijn verschenen. De prijs van beide uitgaven is € 79,72 ex BTW. ADR 2017 is een compleet en actueel handboek voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.

De wetsteksten van het ADR, ADN en RID op deze portal zijn geactualiseerd (beschikbaar voor abonnees van deze modaliteiten). Dat betekent dat de officiële Nederlandse vertaling van de regelgeving 2017 gepubliceerd is. Abonnees van deze modaliteiten hebben ook nog toegang tot de teksten van 2015. Zie onder aan dit bericht de directe links naar de verschillende wetsteksten. 

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn inmiddels geactualiseerd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de internationale vervoersvoorschriften ADR, ADN en RID, d

Op de website van de UNECE is een (beknopt) vierde corrigendum bij het ADN 2015 gepubliceerd (in Engels, Frans en Russisch). De meeste correcties hebben betrekking op de Franse versie, maar er is ook een wijziging van een stofnaam.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart beschrijft in zijn nieuwsbrief de ontwikkelingen rond de C11-problematiek van stoffen met >10% benzeen.

De redactie van Gevaarlijke Lading werkt op dit moment hard aan de actualisering van de wetsteksten ADR 2017, ADN 2017 en RID 2017 op deze portal (beschikbaar voor abonnees van deze modaliteiten). Zolang dit proces nog niet is afgerond, ziet u op deze portal nog de teksten van 2015.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril buigt zich deze keer over een wijziging in het ADN 2017 die grote gevolgen kan hebben voor de binnenvaart: bepaalde koolwaterstoffen moeten in een ander type tankschip vervoerd gaan worden.

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'.