ADN

Op de website van de UNECE zijn documenten gepubliceerd van de door haar voorgestelde wijzigingen van het ADR 2019 en ADN 2019 in de Engelse taal.

Op 25 en 26 april jl. vond de vergadering plaats van de door het ADN Safety Committee gemandateerde informele werkgroep Stoffen. In deze vergadering is gesproken over een aantal verbeteringen met name in Tabel C. Deze vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid, CEFIC (Europese vereniging van chemische industrie), FuelsEurope, en EBU/ESO.

De twintigste herziene druk van de UN Model Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (het 'oranje boek') en de zesde herziene druk van de UN Manual of Tests and Criteria zijn nu beschikbaar in het Arabisch, Chinees en Russisch. Deze uitgaven zijn ook in het Engels als pdf gepubliceerd op de website van de UNECE.

Na  jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Magazine editie

Met deze keer:

  • Staatssecretaris reageert op documentaire Beerput Nederland
  • Provincie Zuid-Holland versterkt toezicht Brzo-bedrijven
  • Multilaterale ADR- en ADN-overeenkomsten vervallen
  • Vlaanderen stimuleert modal shift van weg naar binnenvaart en spoor

In Nederland is al een geruime tijd een Werkgroep Laad/los Snelheden ADN actief vanuit de VOW (Verladers Overleg Werkgroep Wal-Schip), met vertegenwoordigers van het verladend en vervoerend bedrijfsleven. Deze werkgroep heeft nu een richtlijn geschreven voor het laad-/los-proces van vloeistoffen in binnenvaarttankers.

Op de website van de UNECE is het officiële verslag van de 32e zitting van het ADN Safety Committee gepubliceerd (Engels). Deze is in Genève gehouden van 22 t/m 26 januari van dit jaar. 

Het ADN Safety Committee komt twee keer per jaar bij elkaar. Hier worden de beslissingen genomen over wijzigingsvoorstellen en de aanbevelingen die zijn gedaan door werkgroepen die door het Comittee zijn aangewezen. De voorstellen worden ingediend in officiële documenten, de zogenaamde INF-documenten en Working Documents.

In de Staatscourant (2018, 6065) is een wijziging van de Beleidsregel Binnenvaart 2013 gepubliceerd. Onder andere wordt in artikel 6.1 een verwijzing gemaakt naar het ADN. In het ADN (vanaf 2015) is de afgifte van certificaten uitputtend geregeld.

Alhoewel de voorbereidingen voor het ADR, ADN en RID 2019 alweer in volle gang zijn, zijn de huidige Europese voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf nu nog bijna anderhalf jaar van kracht. Per januari 2019 worden de wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd, maar tot 1 juli 2019 kunnen de 'oude' (huidige) voorschriften (ADR, ADN, RID 2017) nog toegepast worden.