Stoffen

UN Nummeroplopend sorteren Benaming en beschrijving Klasse Verpakkingsgroep
3491 3491 BIJ INADEMEN GIFTTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀ 6.1 I
3491 3491 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀ 6.1 I
3490 3490 BIJ INADEMEN GIFTTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC₅₀ 6.1 I
3490 3490 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC₅₀ 6.1 I
3489 3489 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀ 6.1 I
3488 3488 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC₅₀ 6.1 I
3487 3487 CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water 5.1 II
3487 3487 CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water 5.1 III
3486 3486 CALCIUMHYPOCHLORIET MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor 5.1 III
3485 3485 CALCIUMHYPOCHLORIET DROOG, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof) 5.1 II