Stoffen

UN Nummer Benaming en beschrijving Klasseaflopend sorteren Verpakkingsgroep
1845 1845 Kooldioxide, vast (droogijs) NIET ONDERWORPEN AAN HET RID - met uitzondering van 5.5.3 9
2071 2071 Ammoniumnitraathoudende meststoffen, homogene mengsels van het stikstof/fosfaat-, stikstof/kali- of stikstof/fosfaat/kali-type, die niet meer dan 70% ammoniumnitraat bevatten en waarvan het totale gehalte aan brandbare organische stoffen, berekend als koolstof, niet meer bedraagt dan 0,4%, of die niet meer dan 45% ammoniumnitraat bevatten, met een onbeperkt gehalte brandbare stoffen NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
2216 2216 Vismeel (visafval), gestabiliseerd NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
2807 2807 Gemagnetiseerde stoffen NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
3077 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. 9 III
3257 3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en, bij stoffen met een vlampunt, lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.) 9 III
3334 3334 Vloeistof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
3335 3335 Vaste stof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
3363 3363 Gevaarlijke goederen in machines of gevaarlijke goederen in apparaten (zie ook subsectie 1.1.3.1b) NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
3481 3481 LITHIUM-ION-BATTERIJEN IN APPARATUUR of LITHIUM-ION-BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van lithium-ion-polymeer-batterijen) 9 II