9001 STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD MINDER DAN 15 K ONDER Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden

Print     PDF

[ADN droog] STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD MINDER DAN 15 K ONDER Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden

Vervoersdocument
9001, STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD MINDER DAN 15 K ONDER Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden, 3
UN-nummer
9001
Benaming Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD MINDER DAN 15 K ONDER Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden
Benaming Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C AT A TEMPERATURE WITHIN A RANGE OF 15 K BELOW THEIR FLASH-POINT or SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT > 60 °C, HEATED TO LESS THAN 15 K FROM THE FLASH-POINT
Benaming Frans
MATIÈRES AYANT UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C TEMPERATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D’ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe> 60 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe
Benaming Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, IN EINEM GRENZBEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT oder STOFFE MIT Fp > 60 °C, ERWÄRMT NÄHER 15 K UNTER DEM Fp
Juiste vervoersnaam Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD MINDER DAN 15 K ONDER Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden
Juiste vervoersnaam Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C AT A TEMPERATURE WITHIN A RANGE OF 15 K BELOW THEIR FLASH-POINT or SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT > 60 °C, HEATED TO LESS THAN 15 K FROM THE FLASH-POINT
Juiste vervoersnaam Frans
MATIÈRES AYANT UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C TEMPERATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D’ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe> 60 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe
Juiste vervoersnaam Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, IN EINEM GRENZBEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT oder STOFFE MIT Fp > 60 °C, ERWÄRMT NÄHER 15 K UNTER DEM Fp
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren