3077 MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VAST, N.E.G.

Print     PDF

[ADN droog] MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VAST, N.E.G.

Vervoersdocument
3077, MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VAST, N.E.G., 9, III
UN-nummer
3077
Benaming Nederlands
MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VAST, N.E.G.
Benaming Engels
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Benaming Frans
MATIÈRES DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLDIE, N.S.A.
Benaming Duits
WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FEST N.A.G.
Juiste vervoersnaam Nederlands
MILIEUGEVAARLIJKE STOF, VAST, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
MATIÈRES DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLDIE, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FEST, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren